Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)15. oktober, dan kmetic

Pred dvanajstimi leti je Organizacija Združenih Narodov razglasila 15. oktober za dan kmetic in sicer za namenom povečati vlogo žensk v podeželskem okolju. Ob tej priložnosti, smo povzeli nekaj statističnih ugotovitev o značilnostih slovenskih kmetic, ki vsaj okvirno kažejo njihovo podobo.
Kmečke ženske v Sloveniji

Po podatkih SURS je »povprečna« kmečka ženska v Sloveniji stara 54 let, ima končano osnovno šolo in kmečkim opravilom nameni 40 ur tedensko.
Osebna izkaznica povprečne kmečke ženske
Po podatkih Statističnega urada RS (pomlad 2007) je starost povprečne slovenske kmečke ženske 54 let. Ima končano osnovno šolo, skupaj z družinskimi člani pa obdeluje 6,3 ha kmetijskih zemljišč ter skrbi za 5,5 GVŽ. Delu na kmetiji nameni tedensko 40 ur.
Zanimiva je primerjava s podobnimi podatki izpred desetih let: povprečna slovenska kmetica je bila konec devetdesetih nekoliko mlajša (50 let),  za delo na kmetiji pa je porabila kar četrtino več časa kot danes, se pravi okoli 50 ur tedensko. Glede izobrazbe pa ni bilo razlik.

Vloga kmetice pri kmečkih opravilih
Dobri dve tretjini anketiranih kmečkih žensk, je izjavilo, da imajo status pomagajočega družinskega člana, kar pomeni, da za svoje delo ne prejemajo rednega plačila. Pri tem je pomembno poudariti, da je se pod pojmom »delo na kmetiji« razumejo zgolj neposredna kmečka opravila, ne pa gospodinjska opravila, ki pa pomembno prispevajo k urejeni kmetiji in nemotenemu delu ostalih družinskih članov.
Tedensko kmečke ženske delajo eno uro več kot ostale zaposlene ženske v Sloveniji, njihov delovnik pa je tudi razpotegnjen čez cel teden, saj je kar 93 % anketiranih žensk dela običajno ali občasno ob sobotah, 86 % pa tudi ob nedeljah.
Kljub obsežnemu delu v gospodinjstvu, pa so delu na kmetiji namenile tedensko le dve uri manj kot moški, zaposleni v kmetijstvu.

Neugodni rezultati glede izobrazbe
Po statističnih podatkih vidimo, da izobrazba žensk, ki delajo v kmetijskih dejavnostih, ni na zavidljivi ravni. Šestdeset odstotkov žensk ima končano ali celo nedokončano osnovno šolo le dobra petina ima srednješolsko izobrazbo.
Spodbudno pa je dejstvo, da so mlajše ženske, zaposlene v kmetijstvu bolj izobražene. Med temi je samo tretjina takšnih, ki imajo le končano osnovno šolo in več kot polovica s končano srednješolsko izobrazbo. In ravno te, mlajše kmetice, se tudi najbolj navdušujejo nad nadaljnjim dodatnim izobraževanjem. Skoraj petina se jih redno izobražuje žal pa nekoliko kažejo nekoliko manjši interes za obiskovanje raznih krožkov, seminarjev, tečajev in drugih podobnih oblik izobraževanja, verjetno tudi zaradi pomanjkanja časa.

Ženske, ki opravljajo dodatno delo v kmetijstvu
V Sloveniji je spomladi letos dobrih 6000 žensk po redni službi delalo tudi na kmetiji (dodatno oz. dopolnilno delo). Na splošno je bilo ugotovljeno, da je pri ženskah, ki so poleg osnovne službe opravljale še kakšno dejavnost, največ tistih, ki popoldan dela v kmetijstvu (skoraj polovica anketiranih). 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS