Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)REFORMA NEPOSREDNIH PLAČIL

JAVNA RAZPRAVA GLEDE IZBIRE SHEME NEPOSREDNIH PLAČIL - PROGRAM ZA IZRAČUN NAJPRIMERNEJŠE

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na XX. kongresu kmetijskih svetovalcev na Bledu, 28. novembra 2005, odprla javno razpravo glede izbire sheme neposrednih plačil. Gre za zahtevo reforme Skupne kmetijske politike Evropske unije, ki obvezuje uvedbo enotnih regionalnih plačil na površino vsem novim članicam Evropske unije. Enotna regionalna plačila bodo zamenjala večino sedaj veljavnih neposrednih plačil po posameznih kmetijskih dejavnostih (plačila za poljščine, premije v govedoreji, premije za drobnico, plačila za hmelj in drugo). Enotno regionalno plačilo na površino je mogoče kombinirati z nekaterimi dovoljenimi oblikami proizvodno vezanih plačil ter z zgodovinskim plačilom za mleko. V primeru posebnih težav za posamezne sektorje, reforma predvideva možnost, da države članice posežejo po dodatnih ukrepih. Vlada RS se je določila, da bo reformo uvedla leta 2007.

Z namenom oceniti učinke uvedbe reforme SKP na razporeditev neposrednih plačil je bila v letu 2005 izdelana posebna študija, v kateri so bili ocenjeni učinki uvedbe čiste regionalne sheme ter različnih kombinacij s proizvodno vezanimi plačili in drugih možnih kombinacij. Raziskovalna skupina je sistemsko preverila in analizirala učinke različnih shem. Celotna študija je objavljena in internetni strani http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Reforma_SPS_KIS__051205.pdf 

V javno razpravo so dane tri sheme neposrednih plačil, ki so se v okviru danih možnosti izvedbe reforme SKP izkazale kot najprimernejše. Vsi zneski navedeni v shemah so orientacijski in odvisni od skupnih prijavljenih površin.
Več na strani  Kmetijsko gozdarske zbornice (www.kgzs.si).


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS