###################

Kmetovalčev rokovnik 2021 (oglas)


Kmetovalčev koledar za spremljanje plodnosti krav 2021 (oglas)


Spletna AGRA 2020
(oglas)


Mednarodni pomladanski kmetijski sejem


Komenda 2016
(sejemski časopis)


NOVOSTI PRI ODDAJI ZAHTEVKOV ZA ŽIVALSKE PREMIJE

V letošnjem letu se bodo zahtevki za neposredna plačila za živali (proizvodno vezana plačila) izpolnjevali elektronsko.
Od 01. 06. 2007 do 30. 06. 2007 morajo oddati zahtevke za posebno premijo za bike in vole vsi vlagatelji, ki želijo uveljavljati pravico do plačila za živali za prvo obdobje (od 01. 01. 2007 do 31. 05. 2007), in zahtevke za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih živali (za krave, ki izpolnjujejo pogoje in so telile v obdobju od 11. 12. 2006 do 31. 05. 2007).

Zahtevkov ni več možno poslati na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (agencija) v obliki ročno izpolnjenih obrazcev, ampak se omenjeni zahtevki izpolnijo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije na enotah Kmetijske svetovalne službe ali samostojno preko informacijskega sistema e-poslovanje (http://e-kmetija.gov.si). Izjema je odprema bikov oz. volov v druge države članice EU (odprema v EU); v tem primeru je še vedno potrebno na agencijo poslati ročno izpolnjene obrazce, saj je za odpremljene živali treba zahtevek poslati preden živali zapustijo območje RS.

Elektronsko izpolnjevanje vlog bo pripomoglo k temu, da se bodo morebitne napake na zahtevkih za živali reševale sprotno, kar pomeni manj pozivanja in manj administrativnega dela.


 
John Deere se umika s sejmov
 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 

arhiv
14.09.2020 amazone D7-25...
14.09.2020 ASCO 3100l...
13.09.2020 Verti-mix 900...
13.09.2020 vrtna kosilnica Husquarna...
13.09.2020 Odjemalec silaže...
13.09.2020 NEW HOLLAND T4030...
12.09.2020 Niemeyer 3+1...
11.09.2020 Deutz-Fahr...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS