Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)AGENCIJA IZVAJA KONTROLE NA TERENU

ARSKTRP izvaja kontrole na kraju samem pri vlagateljih zahtevkov za neposredna plačila.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: agencija) bo s pomočjo več kot stotih kontrolorjev zunanjega izvajalca (Geodetski zavod Celje s partnerji) izvedla kontrole na kraju samem pri najmanj 11,25 % vlagateljev zahtevkov za neposredna plačila na površino, pri najmanj 15 % vlagateljev zahtevkov za neposredna plačila za živali, pri najmanj 5 % vlagateljev zahtevkov za ukrepe SKOP, pri najmanj 7,5 % vlagateljev zahtevkov za ukrepe KOP, kontrola izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti pa bo izvedena pri najmanj 1 % zavezancev.

Agencija je letos izboljšala metodologijo izbora vzorcev kmetijskih gospodarstev po posameznih področjih kontrole, minimalne predpisane odstotke pa bo letos precej presegla. Izbor kmetijskih gospodarstev, na katerih se izvajajo kontrole, je izveden v skladu s predpisano metodologijo, vključuje pa delež, izbran po naključnem izboru, in delež, izbran na osnovi analiz po faktorjih tveganja, ki jih določajo evropske in nacionalne pravne podlage.

S kontrolami agencija preverja skladnost stanja v naravi  s prijavljenim in zahtevanim v vlogah in zahtevkih. Kontrolorji na terenu izvajajo merjenje površin, kontrole dejanske kulture, število in označenost živali ter izpolnjevanje ostalih pogojev, vezanih na posamezne zahtevke. Pri navzkrižni skladnosti pa preverjajo izpolnjevanje zahtev s področij dobre kmetijske in okoljske prakse, dobrobiti živali, okolja in zdravstvenega varstva ljudi, živali ter rastlin.

Kontrole na kraju samem bodo za nosilce kmetijskih gospodarstev nenapovedane. Ker jih bodo kontrolorji izvajali po posameznih področjih, se lahko zgodi, da bodo posamezno kmetijsko gospodarstvo obiskali različni kontrolorji. Kontrolorji nimajo vpliva na izbor, na katerem kmetijskem gospodarstvu bodo izvedli kontrolo.

Po zaključku kontrol na kraju samem bodo na agenciji izvedene predpisane administrativne kontrole. V kolikor bodo pri kontroli ugotovljene nepravilnosti, bodo kmetijsko gospodarstvo doletele sankcije pri dodelitvi plačilnih pravic za obdobje 2007 – 2013 in v obliki zmanjšanja odobrenih finančnih sredstev za leto 2007. Kontrole na kraju samem morajo biti opravljene pred izplačilom sredstev, zato bodo predvidoma končane do konca septembra 2007, razen kontrol navskrižne skladnosti, ki se bodo izvajale celo leto.

Novost letošnjih kontrol je merjenje površin z daljinskim zaznavanjem (s pomočjo posnetkov iz zraka), ki bo agenciji olajšalo kontrole površin, saj takšne kontrole nadomestijo klasične kontrole površin na kraju samem. Tudi tehnična opremljenost kontrolorjev je letos boljša, saj bodo na terenu imeli prenosne računalnike, tiskalnike, fotoaparate, GPS naprave in laserje za merjenje površin. Tako bo mogoč takojšen prenos podatkov, zato nosilcem kmetijskih gospodarstev ne bo potrebno čakati na rezultate meritev z GPS napravami in zapisnike, ampak jim bodo predloženi v podpis takoj po kontroli na kraju samem.

Za kontrolorje zunanjega izvajalca je agencija izvedla 3-tedensko izobraževanje, ki so ga zaključili s teoretičnim in praktičnim preverjanjem znanja, na osnovi katerega so pridobili certifikat, brez katerega kontrol za agencijo ne morejo izvajati. Prav tako imajo letos vsi kontrolorji opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka. Agencija bo nad kontrolorji zunanjega izvajalca izvajala tudi kontrole kakovosti izvedbe kontrol na kraju samem (t.i. superkontrole), na takšen način pa bo preverjena kakovost dela vseh kontrolorjev.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
24.05.2020 TEHNOSTROJ KIPER PRIKOLICA...
23.05.2020 Streu-mix...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS