Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)ARSKTRP BO IZDALA ODLOČBE ZA VRAČILA SREDSTEV

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo v teh dneh začela izdajati odločbe za vračila sredstev, ki jih bodo prejeli tisti prejemniki sredstev za omejene možnosti za kmetijsko dejavnost (OMD) in za ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega programa (SKOP), za katere je agencija ugotovila, da obveznosti niso izvajali v mejah dovoljenega obsega ali pa so v celoti prenehali z izvajanjem ukrepov.

13.000 vlagateljev, pri katerih je agencija s pomočjo primerjave površin med letoma 2004 in 2005 ugotovila razlike nad 5 %, so prejeli poziv za pojasnitev odstopanja oz. zmanjšanja površin nad 5 %. Agencija je vse pravočasno prispele odgovore na pozive upoštevala, upravičencem, pri katerih je bilo odstopanje pri površinah med letoma 2004 in 2005 še vedno večje od 5 %, pa bo izdala odločbe za vračila sredstev.

Takšno odločbo bo prejelo 7.811 prejemnikov sredstev, skupna višina sredstev za vračilo pa znaša nekaj manj kot 2,1 mio EUR. Prejemniki imajo po prejemu odločbe za vračilo sredstev 30 dni časa, da neupravičeno prejeta sredstva vrnejo brez obresti. Po preteku 30-dnevnega roka bodo začele teči zakonite zamudne obresti, prav tako pa bo takrat agencija odločbe za vračilo sredstev predala v izterjavo na DURS.

ARSKTRP je dolžna preverjati izpolnjevanje obveznosti prejemnikov sredstev za OMD in za ukrepe SKOP skladno z nacionalnimi in evropskimi pravnimi podlagami. Prejemniki sredstev za ukrepe OMD so se zavezali, da bodo kmetijsko dejavnost opravljali še 5 let po prejemu prvega izravnalnega plačila. Prejemniki sredstev, ki izvajajo ukrepe SKOP, pa so se obvezali, da bodo ukrepe izvajali najmanj 5 let.

Agencija je v letu 2006 začela izvajati kontrole izpolnjevanja 5-letne obveznosti s sledenjem površin, na katerih se izvaja posamezen ukrep (na površinah so bile predhodno opravljene administrativne kontrole in kontrole na terenu). Pri izvajanju sledenja agencija kontrolira površine, ki so vključene v posamezen ukrep (oz. število živali za podukrep PAS) od leta vstopa v posamezen SKOP ukrep dalje. Dovoljeno zmanjšanje površin (oz. števila živali pri ukrepu PAS) je 5 % .


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS