Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Visoka rast cen opozorila na strateški pomen pridelave hrane

V petek, 7. septembra je minister z Iztok Jarc na novinarski konferenci predstavil gibanje cen kmetijskih proizvodov v svetu in Sloveniji ter pojasnil razloge za takšna gibanja. Spremembe cen kmetijskih proizvodov so posledica številnih dejavnikov, pogojenih z dogajanji na svetovnih trgih s ključnimi kmetijskimi surovinami, predvsem krušnimi in krmnimi žiti ter sojo.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok Jarc je na novinarski konferenci  poudaril, da bo »Slovenija v okviru svojih pristojnosti, ki jih ima v evropskih institucijah, opozorila na problem in podprla predvideno znižanje obveznih neobdelanih površin in postopno povečanje kvot za pridelavo mleka.«

Minister je med drugim izpostavil, da so »ti dogodki ponovno opomnili praktično vse države sveta, da je potrebno proizvodnjo hrane obravnavati kot strateško področje.«
Dvig cen hrane se je v zadnjem obdobju pojavil ne samo v Sloveniji, ampak podobne pojave beležijo tudi preostale države članice EU pa tudi drugod po svetu. Slovenija je neto uvoznica hrane, kar 81 odstotkov pa je uvozi iz držav članic EU. To pomeni, da se vpliv cen, ki se oblikujejo na ravni Skupnosti in so tudi pod vplivom svetovnih cen hrane, pomembno odraža na oblikovanju cen hrane na slovenskem trgu.
V zadnjih letih so cene kmetijskih pridelkov v Sloveniji razmeroma hitro realno padale ob hkratni hitri rasti proračunskih podpor, kar je ohranjalo dohodkovno raven v kmetijstvu. Deleži stroškov osnovnih kmetijskih surovin, kot je npr. pšenice v kruhu ali surovega mleka v mlečnih proizvodih v maloprodajni ceni večine prehrambenih artiklov so dejansko nizki.
Po informacijah Tržno informacijskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so se v 34. in 35. tednu letošnjega leta najbolj podražili pšenica za 80 in koruza za 90 odstotkov ter nekatere vrste sadja in zelenjave. Na področju prireje mesa in mleka se je znižala cena prašičjega mesa za 5 odstotkov, podražilo pa se je perutninsko meso za 9 odstotkov ter mleko za slabih 6 odstotkov. Pri odkupnih cenah govedi na slovenskem trgu trenutno še ni zaznati vpliva sprememb na tujih surovinskih trgih.
V preteklosti je do neravnotežij na trgu prihajalo predvsem zaradi šokov na strani ponudbe, v tem obdobju pa so se temu pridružile tudi precejšnje spremembe na strani povpraševanja. Na kmetijsko proizvodnjo in posledično ponudbo kratkoročno vplivajo klimatske spremembe, ki so v ključnih svetovnih proizvajalkah žit, kot sta Avstralija in Kanada, zmanjšali obseg pridelka. Med ključne dolgoročne strukturne spremembe sodijo povečano povpraševanje po hrani na razvijajočih azijskih trgih, ki je posledica tako rasti dohodkov prebivalstva kot rasti populacije.
Na rast cen vpliva tudi povečana proizvodnja biogoriv. Pomemben dejavnik pa je tudi liberalizacija kmetijske politike v razvitih gospodarstvih sveta, kjer so bili ukinjeni intervencijski instrumenti za stabiliziranje cen na lokalnih trgih.
Po besedah ministra Jarca bo Slovenija v okviru organov v evropskih institucijah opozorila na problem ter podprla odpravo prahe in povečanje kvot za proizvodnjo mleka. S tem naj bi se povečala ponudba žit in mleka, kar naj bi vplivalo na njihovo znižanje cen. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  pa sicer po vstopu v EU nima instrumentov za interveniranje na trgu in vplivanje na cene kmetijskih proizvodov.
Kmetijska statistika kaže, da v Sloveniji ni zaznati vpliva neugodne letine na pridelek. Prve ocene za leto 2007 kažejo, da v Sloveniji pri ključnih kmetijskih proizvodih beležimo rahlo rast obsega proizvodnje v primerjavi z letom 2006. Vendar pa to ne zmanjša vpliva globalnih dogajanj na trgih z žiti, saj Slovenija dosega nizko stopnjo samooskrbe pri teh surovinah.
Na splošno lahko stanje v kmetijstvu v Sloveniji v zadnjih letih ocenimo kot ugodno. Vstop v EU na področju kmetijstva ni povzročil večjih pretresov. Kmetijska politika je, v celoti gledano, zasledovala zastavljene cilje in tako prispevala k stabilnosti razmer in mehkemu prehodu na skupni trg EU. (vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
05.07.2020 Gaspardo SP 540...
04.07.2020 Eberhardt 110...
04.07.2020 vrtna kosilnica Husquarna...
04.07.2020 Ščipalec silaže...
04.07.2020 Kosilnica lely...
04.07.2020 vrtna kosilnica...
04.07.2020 Kosilnica...
02.07.2020 Traktorska kosilnica...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS