Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Izdaja obvestila glede plačilnih pravic slovenskim kmetom

AKTRP bo v prihodnjih dneh začela izdajati obvestila o plačilnih pravicah za kmetijska gospodarstva. Število in vrednost pravic bo osnova za njihovo uveljavljanje v naslednjih sedmih letih.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo v prihodnjih dneh začela izdajati nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so letos spomladi vložili zahtevek za dodelitev plačilnih pravic, Obvestila glede plačilnih pravic. Število in vrednost plačilnih pravic, ki jih bodo upravičenci prejeli letos, bo osnova za njihovo uveljavljanje v vseh naslednjih sedmih letih. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter agencija zato pozivata vse nosilce kmetijskih gospodarstev, da obvestilo temeljito proučijo.
V primeru ugotovitev neskladij informativno dodeljenih plačilnih pravic s predpisi in dejanskim stanjem na kmetijskem gospodarstvu morajo čimprej, najkasneje pa do 8. oktobra, posredovati na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).
Z obvestilom želi agencija omogočiti nosilcem kmetijskih gospodarstev, da tudi sami še pred izdajo odločb preverijo ustreznost informativnih izračunov in opozorijo na morebitna neupravičena odstopanja.
Na obvestilu bodo nosilci prejeli informacijo o trenutnem številu ugotovljenih plačilnih pravic po do sedaj opravljenih administrativnih kontrolah.
Najpomembnejša informacija na obvestilu je določitev vrste plačilne pravice. Za površine, ki so bile prijavljene v letu 2006 se upošteva vrsta rabe, prijavljena v Zbirni vlogi za leto 2006. Za površine, ki v letu 2006 niso bile prijavljene, se upošteva vrsta rabe na osnovi Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, zajetih iz digitalnih ortofoto posnetkov, posnetih do konca leta 2006. Prav zaradi slednjega je možno, da bo posamezen GERK deležen dveh različnih plačilnih pravic (del za njivske površine in en del za travniške) ali pa bo del GERK-a ostal celo brez plačilne pravice zaradi neupravičene vrste dejanske rabe.
Število plačilnih pravic je informativnega značaja in se lahko po vseh zaključenih kontrolah oziroma po rešitvi morebitnih pritožb iz prejšnjih let še spremeni. Rezultati ugotovitev iz opravljenih kontrol na kraju samem v to obvestilo še niso vključeni.
Morebitne ugotovljene nepravilnosti pri informativni dodelitvi plačilnih pravic morajo nosilci kmetijskih gospodarstev posredovati ARSKTRP na naslov: Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom pripombe: »Na obvestilo številka XY« (nosilec izpiše številko na obvestilu).
V primeru nejasnosti vsebine obvestila se lahko nosilci kmetijskih gospodarstev obrnejo na svoje območne Kmetijske svetovalne službe. V pomoč nosilcem kmetijskih gospodarstev in kmetijski svetovalni službi bodo tudi informatorji klicnega centra ARSKTRP v delovnem času klicnega centra, in sicer od ponedeljka do četrtka od 9:00 do 15:30 in v petek od 9:00 do 14:30, na tel. št.: 01/580 77 92.
ARSKTRP mora izdati odločbe o številu in vrednosti plačilnih pravic najkasneje do 31. 12. 2007. Pred izdajo teh odločb je zelo pomembno, da ministrstvo in ARSKTRP temeljito preverita in uskladita baze podatkov, ki so podlaga za izvedbo administrativnih kontrol in za odločanje o plačilnih pravicah.

Plačilne pravice za leto 2007 in ostala proizvodno vezana plačila bodo plačana v času od 1. 1. do 30. 6. 2008.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS