Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Spremembe na MKGP

Spremembe proračuna 2008 in kadrovske spremembe na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vlada Republike Slovenije je na 138. redni seji, 29. septembra 2007, sprejela predloge sprememb proračuna za leto 2008. Proračun Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se bo v letu 2008 povečal za slabih 25 %, od tega dobrih 90 % sredstev zagotavlja EU.
 
S povečanjem kmetijskega proračuna v letu 2008 bo ministrstvo lahko zagotovilo izplačilo vseh obveznosti iz naslova Skupne kmetijske politike.  
Največje povečanje sredstev je namenjeno izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 -2013 (PRP 2007 – 2013), neposrednim izplačilom na površino in živali,  tržnim ukrepom predvsem zaradi reforme sektorja sladkorja in zavarovanju kmetijske pridelave.
Za PRP 2007 – 2013 je tako namenjenih slabih 173 mio €, kar predstavlja dobrih 35 odstotkov celotnega proračuna MKGP. S spremembo se povečujeta slovenski delež  za 4,2 mio € in evropski za 71,5 mio €. S povišanim proračunom bo omogočeno izplačilo ukrepov PRP 2007 - 2013 po posameznih oseh. Ukrep izplačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter kmetijsko okoljski ukrepi se bodo izplačevali po sistemu N+1. To pomeni, da se letos sprejete obveznosti izplačajo najkasneje v prihodnjem letu. Obveznosti po ostalih oseh se bodo izplačale skladno s pogodbami.
Za neposredna plačila je skladno z letošnjo uredbo v prihodnjem letu namenjenih dobrih 141 mio €, kar predstavlja 29 odstotkov celotnega kmetijskega proračuna. Od tega je 40 odstotkov plačil zagotovljenih iz evropskih sredstev, 60 odstotkov pa se skladno s pristopno pogodbo zagotavlja iz nacionalnega proračuna. Slovenska udeležba se s spremembo povečuje za 4,8 mio €.
Za ukrep zavarovanja kmetijske pridelave, ki pozitivno prispeva k zmanjševanju pritiskov na proračunsko rezervo ob pojavu naravnih nesreč v kmetijstvu, se namenja
dobrih 6 mio €.

Bety Breznik razrešena z mesta generalne direktorice Direktorata za varno hrano
 Vlada RS je na 137. redni seji, 27. septembra 2007, z mesta generalne direktorice Direktorata za varno hrano v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razrešila mag. Bety Breznik. Minister Iztok Jarc je do imenovanja novega generalnega direktorja pooblastil Matjaža Kočarja, glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. Novi generalni direktor bo izbran na podlagi javnega natečaja.
 


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS