Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)MINISTER JARC V ITALIJI O PRIHODNOSTI SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE

Minister Iztok Jarc in državna sekretarka Branka Tome sta se v petek, 26. oktobra 2007, na povabilo italijanskega ministra za kmetijstvo Paola De Castra, udeležila heksagonalnega neformalnega srečanja kmetijskih ministrov Italije, Cipra, Grčije, Romunije, Bolgarije in Slovenije.
Ministri so razpravljali o vlogi kmetijstva v EU in prihodnosti Skupne kmetijske politike. Delovni del srečanja so zaključili s sklepom, da je potrebno pred dogovorom o evropskem proračunu za novo programsko obdobje po 2013 najprej določiti prihodnjo usmeritev in cilje Skupne kmetijske politike.
»Neustrezno je razmišljanje nekaterih držav EU, da bi moral biti proračun za kmetijstvo najprej zmanjšan, šele nato pa bi se začela razprava o prihodnosti plačil za kmetijstvo in upravljanje z naravno krajino,« so zapisali v skupni izjavi za javnost.
SKP je ena ključnih politik EU, še posebej z vidika svetovnih trgov, okolja in trajnostnega razvoja. Prihajajoča poglobljena razprava o prihodnosti Skupne kmetijske politike (SKP) mora izhajati iz dejstva, da ima evropsko kmetijstvo pomembno multifunkcionalno vlogo.
Slovenski minister Iztok Jarc je podaril, da »javnost sprejema takšno vlogo kmetijstva in razume, da tovrstne javne dobrine ne morejo biti zagotovljene zgolj na trgu. Potrebujemo politiko, ki bo kdaj kot kdajkoli prej v službi vseh državljanov EU.«  Zanjo je potrebno zagotoviti ustrezen finančni okvir.
V luči razprave o prihodnjem proračunskem obdobju EU, je Jarc podaril, da »glede na zastavljene cilje SKP in zadnjo širitev EU, mora evropski kmetijski proračun ostati na enakem nivoju vsaj do leta 2013. Strateški usmeritve in cilji morajo biti ponovno skrbno definirani na osnovi analiz. Pretirana liberalizacija bi lahko pomenila tudi negativne učinke tako za kmetijstvo kot za širšo javnost.«
V okviru napovedane ukinitve nekaterih tržno-cenovnih ukrepov je minister Jarc izpostavil potrebo po prilagoditvi obstoječih ali uvedbi novih ukrepov za stabilizacijo kmetijskih trgov v kriznih primerih. Kot možne ukrepe je omenil vzajemne sklade in sofinanciranje zavarovanj. Glede mlečnih kvot pa je opozoril, da so te dolgo časa zagotavljale stabilnost mlečne proizvodnje. Kljub napovedani njihovi ukinitvi po 2015 je potrebno razmisliti o ukrepih za ohranjanje mlečne proizvodnje v območjih s težjimi pogoji za kmetovanje, kjer bi lahko prišlo do opuščanja kmetovanja.
Hrana in varovanje okolja ne zadevata le Evrope, temveč cel svet. Od kmetov in kmetijsko živilskega sektorja se pričakuje, da nas preskrbujeta s hrano in prispevata k zagotavljanju energije, upravljanju z vodami, zmanjševanju učinkov klimatskih sprememb in izboljšanju upravljanja ekosistemov. Samo kmetijstvo lahko zagotavlja tovrstne javne dobrine.
Izboljšanje produktivnosti in kakovosti kot ustrezen odgovor na povpraševanje širše javnosti, in na drugi strani izboljšanje upravljanja z naravnimi viri, s katerimi razpolaga kmetijstvo, je izziv 21. stoletja. Ta v prihodnje zahteva nove in drugačne ambicije ter boljše pogoje za kmetijsko politiko.
V prihodnjih razpravah o prihodnosti SKP bo zato potrebno definirati ustrezno plačilo za te javne dobrine, ki jih zagotavlja kmetijski sektor.     


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS