Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS »POVEČANJE GOSPODARSKE VREDNOSTI GOZDOV«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 2. novembra objavilo tretji javni razpis v okviru novega programa razvoja podeželja. Za ukrep povečanje gospodarske vrednosti gozdov je za letošnje leto razpisanih 2,564 milionov eurov,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 2. novembra objavilo tretji javni razpis v okviru novega programa razvoja podeželja. Za ukrep povečanje gospodarske vrednosti gozdov je za letošnje leto razpisanih 2,564 milionov eurov, v celotnem sedemletnem obdobju pa bo za ukrep namenjenih dobrih 24,5 milionov eurov. Ministrstvo je do sedaj sofinanciralo le naložbe v gradnjo gozdnih cest. Po novem se bo pomoč dodeljevala tudi za njihovo rekonstrukcijo ter gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak kot tudi za nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Sredstva se bodo dodelila pravnim ali fizičnim osebam, ki so lastniki ali solastniki zasebnih gozdov na območju RS in občinam ter zvezam občin, ki imajo v lasti gozd na območju RS.
Cilj ukrepa je, preko večje izrabe proizvodnega potenciala gozdov, uvajanja proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa ter večje varnosti pri delu v gozdu, izboljšati učinkovitost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi in s tem prispevati k povečanju produktivnosti dela v gozdarstvu skladno s cilji nacionalne in EU gozdarske strategije.
Višina sofinanciranja za hribovska gorska območja OMD, druga območja OMD, območja s posebnimi omejitvami OMD in območje Natura 2000 je 60 % upravičljivih stroškov, medtem, ko je za območja izven naštetih višina financiranja 50 %. Najnižji znesek dodeljene javne pomoči znaša 500 evrov, najvišji znesek pa 500.000 evrov. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007 - 2013 iz naslova ukrepa pridobi največ 500.000 evrov pomoči.
Več informacij o javnem razpisu kot tudi razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj oziroma na območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije.
Javni razpis je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/program_razvoja_podezelja_republike_slovenije_za_obdobje_2007_2013/javni_razpisi/


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
20.08.2019 prodam izkopalnik kropirja...
19.08.2019 KUHN VBP 2160...
18.08.2019 hidravlično...
17.08.2019 3000 lit...
16.08.2019 pottinger...
16.08.2019 kosičnica vicon cm 230 f...
16.08.2019 Silokombajn Claas Jaguar 870...
15.08.2019 saturn II mx...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS