Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)ODMERA SREDSTEV ZA VZDRŽEVANJE HIDROMELIORACIJSKIH SISTEMOV

Davčna Uprava RS je 21. novembra 2007 začela pošiljati odločbe za odmero sredstev delovanja hidromelioracijskih sistemov v letu 2007 približno 14.000 zavezancem. Do vzdrževanja je upravičenih 235 hidromelioracijskih sistemov, za katere naj bi zbrali okrog 700.000 eurov.
Odločbe o odmeri nadomestila za kritje stroškov pripravljajo na Davčni upravi RS (DURS), za informacije, pomoč in vpogled v same podatke, pa se zavezanci lahko obrnejo na upravljalce hidromelioracijskih sistemov v svojem območju.
V primeru morebitne pritožbe oziroma nestrinjanja z odmerjenim zneskom, mora zavezanec v zakonskem roku podati pritožbo pri Davčnem uradu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ni pritožbeni organ, ampak je v tem postopku le strokovna služba, ki pripravlja podatke za odmero in tudi vsa strokovna mnenja za pritožbe. Pritožba ne zadrži izvršitve te odločbe oziroma plačila. To  obveznost je potrebno poravnati ne glede na pritožbo in v kolikor bi bila pritožba upravičena, se zavezancu vplačana sredstva povrnejo.
Ministrstvo je s svojimi zakonskimi obveznostmi pripravilo podatke za Odmero 2007, kjer je vključenih 235 hidromelioracijskih sistemov. Zanje naj bi po predhodnih analizah zbrali predvidoma okrog 700 tisoč EUR. V skladu s pravilnikom o določitvi višine nadomestila se stroški zavezancev gibljejo med 5 in 65 €/ha/letno oziroma v povprečju 24 €/ha/letno.
Z zbranimi sredstvi bomo vzdrževali tiste sisteme, ki so vključeni v odmero v višini vplačanih sredstev za posamezen sistem, torej točno toliko, kot se za posamezen sistem zbere, se na istem sistemu tudi porabi za vzdrževanje. Podatke za Odmero 2007 so pripravili na javnem razpisu izbrani upravljavci hidromelioracijskih sistemov in jih uskladili z melioracijskimi skupnostmi na terenu, ki bodo tudi pregledale in potrdile programe za vzdrževanje za naslednje leto in s tem določile vrednost odmere v letu 2008.
Vsa opravljena vzdrževalna dela se iz proračuna izplačajo izvajalcu šele po opravljenem delu in potrjenem s strani izvoljenega predstavnika melioracijskih skupnosti, oziroma predstavnika lokalne skupnosti. Delo bo pregledovala tudi kmetijska inšpekcijska služba.
Zaradi slabega stanja osuševalnih sistemov se trenutno pretežno izvajajo čiščenja jarkov in propustov, na namakalnih sistemih pa se opravljajo potrebna vzdrževalna dela. Izvajala se bodo tudi vsa ostala melioracijska dela, kot so košnja trave na brežinah melioracijskih jarkov, izpiranje drenaž ipd.
Ministrstvo si prizadeva, da bo vzdrževanje hidromelioracij v naslednjih letih bolj redno, stroški vzdrževanja pa znižani na minimum. V novem zakonu o kmetijstvu je predvidena uvedba nove javne službe za upravljanje in vzdrževanje hidromelioracij.

DODATNE INFORMACIJE - seznam kontaktnih oseb oz. upravljalcev posameznih hidromelioracijskih sistemov

Ime sklopa    Upravne enote vključene v sklop    Upravljalec in sedež pisarne namenjen uporabnikom HMS    Uradne ure    Kontaktna oseba:
Pomursko – prleški  sklop    Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona    Mura-VGP d.d.
Lipovci 256b
9231 Beltinci    ponedeljek 8.00-11.00h
petek 8.00 - 11.00h    Grlec Boštjan, Franc Bobovec
Tel. 02/ 530-45-10
e-mail:
bostjan.grlec@mura-jvgp.si
Podravski sklop    Maribor, Pesnica, Lenart, Ptuj, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Ljutomer, Ormož    KNP g.i.z
Partizanska 6
2000 Maribor    ponedeljek 9.00 – 12.00h   in 14.00 -16.00h
sreda 9.00 – 12.00h
petek 9.00 – 12.00h    Jernej Puhek
Tel. 02/252-40-73,
e-mail:
knp.giz@siol.net

Koroški sklop    Ravne na Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec    KNP g.i.z
Partizanska 6
2000 Maribor    ponedeljek 9.00 – 12.00h
              in 14.00 - 16.00h
sreda 9.00 – 12.00h
petek 9.00 – 12.00h     Jernej Puhek
Tel. 02/252-40-73,
e-mail:
knp.giz@siol.net

Dolenjsko – posavski sklop    Sevnica, Krško, Brežice, Trebnje, Novo Mesto, Metlika, Črnomelj, Kočevje, Ribnica    KNP g.i.z.
pisarna Krško
Žadovinek 36
8273 Leskovec pri Krškem    ponedeljek 9.00 – 12.00h  
            in 14.00 – 16.00h
sreda 9.00 – 12.00h
petek 9.00 – 12.00h    Pavel Ambrožič
Tel: 07/394-28-69,
e-mail:
ambrozic.pavel@vgp-nm.si

Jernej Puhek
Tel. 02/252-40-73,
e-mail:
knp.giz@siol.net


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
24.05.2020 TEHNOSTROJ KIPER PRIKOLICA...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS