Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Ministri prvič o pregledu reforme Skupne kmetijske politike iz leta 2003

Kmetijski ministri EU so danes prvič razpravljali o pregledu reforme skupne kmetijske politike (SKP), ki bo ključni dosje slovenskega predsedovanja na področju kmetijstva. Večina držav članic je pozdravila usmeritve Komisije in poudarila pomen razprave o prilagoditvah SKP. V času kosila so ministri razpravljali o gensko spremenjenih organizmih v krmi živali, potekajo pa tudi trilateralna pogajanja o reformi vinskega sektorja, ki se znajo zavleči pozno v noč.
Bruselj, 26. 11. 2007
Minister Iztok Jarc je na zasedanju predstavil način in časovnico obravnave »pregleda SKP« in ob tem izpostavil, da “Slovenija želi intenzivno konstruktivno in poglobljeno razpravo o prilagoditvah obstoječe kmetijske politike. Ob tem bomo dobro sodelovali tudi s Francijo z namenom pravočasnega sprejetja zakonodajnega paketa, ki bo uveljavil prilagoditve s 1. 1. 2009.”
Razprava o »pregledu« SKP naj bi bila namenjena predvsem izboljšanju delovanja obstoječih sistemov pomoči in naj ne bi predstavljala nove obsežne vsebinske reforme SKP. Razprava bo osredotočena na tri sklope: izboljšanje učinkovitosti in poenostavitev shem neposrednih plačil, posodobitev tržnih ukrepov za obvladovanje razmer na globalnem in EU trgih ter prilagoditve novim izzivom, kot so klimatske spremembe, bioenergija in upravljanje z vodo.
Slovenija sicer še nima uradnih stališč do predlaganega dosjeja, kljub temu pa je minister danes predstavil ključne poglede na predlagano vsebino “pregleda SKP”.  
Slovenija letos uvaja reformo SKP iz leta 2003 in slovenski kmetje bodo prvič prejeli plačilne pravice. Zaradi tega Slovenija še nima konkretnih izkušenj o učinkovitosti reformirane SKP. Kljub temu pa razume potrebo EU po vzpostavitvi enotnega plačila na hektar v vseh državah članicah po letu 2013. Pri slednjem bi bilo potrebno upoštevati tudi regionalne razlike. “Če želimo doseči stabilnost in predvidljivost v kmetijstvu, je potrebno kratkoročno postopoma uveljaviti le prilagoditve in ne večjih vsebinskih sprememb”, je poudaril minister Jarc.
Predvidene so tudi ukinitve določenih tržno-cenovnih ukrepov. Slovenija se pri tem zavzema za ohranitev varnostnih mehanizmov v primeru prevelikih cenovnih nihanj in drugih nepredvidenih kriz na trgu. Za Slovenijo je eno izmed najbolj občutljivih vprašanj ukinjanje mlečnih kvot po 2015. Slovenija se bo zato zavzela za vzpostavitev ukrepov, s katerimi se bo ohranjalo mlečno proizvodnjo na območjih z težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost, kjer bi lahko prišlo do opuščanja kmetovanja.
V delu krepitve stebra razvoja podeželja predvsem v smeri prilagajanja novim izzivom (npr. klimatske spremembe, bioenergija, upravljanje z vodo) Slovenija podpira vzpostavitev novih ukrepov, vendar pa je potrebno ustrezno rešiti vprašanje njihovega financiranja za nove države članice.
Slovensko predsedstvo bo začelo razpravo na delovnih skupinah in Posebnem odboru za kmetijstvo že zgodaj januarja. Predvidoma marca bo Slovenija poskušala zaključiti razpravo o “pregledu SKP”. Na podlagi tega naj bi Komisija pripravila zakonodajne predloge, ki jih bo predstavila na neformalnem zasedanju kmetijskih ministrov maja v Sloveniji. O njih bodo ministri prvič razpravljali na rednem junijskem zasedanju v Luksemburgu, zaključevali pa naj bi jih v času francoskega predsedovanja.

Na kosilu o gensko spremenjenih organizmih (GSO)
Ministri so popoldne razpravljali tudi o možnosti skrajšanja postopkov odobravanja GSO s strani Evropske komisije in uvoza krme, ki vsebuje 0,9 odstotka nenamerno prisotnih nedovoljenih GSO. Minister Jarc je poudaril, da gre pri odobritvah GSO za »zelo občutljive in odgovorne postopke, ki lahko privedejo do nepopravljivih posledic«. Pri tem je predlagal, da bi bilo potrebno pri ocenjevanju tveganj oz. odobritvi upoštevati tudi neodvisne znanstvene študije in ne zgolj študije, ki jih predloži vlagatelj prošnje za odobritev GSO. To bi omogočalo bolj kvalitetno in resno razpravo, kar bi morda pripomoglo k skrajšanju postopka.
Zavzel se je tudi za spoštovanje zakonodaje EU, ki ne dovoljuje uporabe GSO, ki niso na seznamu odobrenih GSO. Tako je tudi uvoz krme, ki vsebuje nedovoljene GSO, zaradi zdravja ljudi, živali in okolja, prepovedan. (vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
24.05.2020 TEHNOSTROJ KIPER PRIKOLICA...
23.05.2020 Streu-mix...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS