Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Velik odziv na razpis

Ministrstvo zadovoljno z odzivom na javni razpis posodabljanja kmetijskih gospodarstev –82 milijonov eurov za sedemletno obdobje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 30. novembra 2007 v Uradnem listu RS objavilo obvestilo o zaprtju javnega razpisa za ukrep »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« v okviru novega programa razvoja podeželja. Vloge je do včeraj oddalo 1.220 vlagateljev v skupni višini 35,280 mio EUR zaprošenih sredstev, na razpolago pa je bilo 20,350 mio EUR javnih sredstev. Izjemen odziv na razpis kaže na potrebo po investicijah na kmetijskih gospodarstvih in dejstvo, da se s pogoji razpisa tokrat omogoča bistveno večjemu številu upravičencev uresničitev svojih razvojnih ambicij.
Z letošnjim razpisom so bila razpisana vsa sredstva za dovoljen obseg porabe v letih 2007 in 2008, kot ga določa program razvoja podeželja (PRP). Skupni obseg javnih sredstev za navedeni ukrep za sedemletno obdobje znaša dobrih 82 mio EUR.
Ministrstvo obenem zavrača očitke Sindikata kmetov Slovenije, češ da ministrstvo »ni imelo pripravljene aplikacije za obdelavo nepopolnih vlog«. Za pregled popolnosti vlog omenjena aplikacija namreč ni potrebna. Nepopolne vloge pa mora Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v skladu z uredbo o izvajanju ukrepov 1. 3. in 4. osi PRP pozvati na doponitev najkasneje v roku 3 mesecev po prejemu vloge.
Razlog za bistveno večje število vlog in zaprošenih sredstev nad pričakovanji je v postopku objave obvestila o zaprtju javnega razpisa v Uradnem listu RS. Tega je namreč potrebno posredovati na Uradni list RS teden dni pred objavo oz. dejanskim zaprtjem razpisa. Ministrstvo je dnevno spremljalo informacijo o številu prejetih vlog in obsegu zaprošenih sredstev. Pri tem je upoštevalo tedenski rok, ki je potreben za objavo obvestila, in ga tudi pravočasno posredovalo na uradni list.
Glede na dinamiko in obseg zaprošenih sredstev po dnevih je ministrstvo dne 22. novembra ocenilo, da bo obseg sredstev zadoščal do zaprtja 30. novembra. Takoj po oddaji obvestila na Uradni list RS pa je bilo zaznati močno povečano dnevno dinamiko prispelih vlog. Tako je dne 26. novembra prispelo kar 4-krat več vlog kot v predhodnih dnevih. Iz  tega razloga je obseg zaprošenih sredstev iz prejetih vlog bistveno višji od razpisanih sredstev. Ministrstvo ne namerava povečevati razpisanih finančnih sredstev javnega razpisa.
V skladu z Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP se bodo podpore dodeljevale po vrstnem redu prispetja popolnih vlog vse do porabe razpisanih sredstev. Preostale vloge bodo zavrnjene.
AKTRP odpira in obravnava vloge po vrstnem redu oddaje vlog in jih pregleda, če so popolne. V primeru nepopolnosti vlog, AKTRP vlagatelja pozove na dopolnitev. Ko  vlagatelj vlogo dopolni, se ta uvrsti na konec liste popolnih vlog. Vloge, ki bodo poslane po današnjem datumu, bodo zavržene.
Ministrstvo je nad odzivom vlagateljev zadovoljno, saj kaže na to, da so investicijske potrebe na kmetijskih gospodarstvih zelo velike. Obenem pa ugotavlja, da je bilo z zahtevami javnega razpisa v primerjavi s preteklimi leti omogočeno bistveno večjemu številu upravičencev, da izpolni svoje investicijske ambicije.(vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
24.05.2020 TEHNOSTROJ KIPER PRIKOLICA...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS