Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Sprememba razpisa dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 4. januarja 2008 v Uradnem listu RS objavilo spremembo in delno zaprtje javnega razpisa za ukrep »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za leto 2007«.
Ministrstvo a kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je povečalo višino sredstev za sofinanciranje projektov, pispelih na javni razpis, s prvotno razpisanih 7,979 mio eurov na 12,979 mio eurov. S tem je povečalo sredstva za t.i. zahtevne naložbe, višina sredstev za enostavne naložbe pa ostaja nespremenjena v višini 1,979 mio eurov.
Ministrstvo bo z jutrišnjim dnem tudi delno zaprlo javni razpis za sofinanciranje zahtevnih naložb. Vloge zanje je do danes oddalo 18 vlagateljev v skupni višini slabih 5,6 mio eurov zaprošenih sredstvev.
Ministrstvo s povečanjem razpisanih sredstev in delnim zaprtjem razpisa, omogoča vsem vlagateljem, ki bodo svoje vloge oddali pravočasno, uspešno črpanje evropskih in slovenskih sredstev. Vloge za sofinanciranje zahtevnih naložb, ki bodo poslane po datumu 4. 1. 2008, se zavržejo.

Razpis za enostavne naložbe ostaja odprt.
Skladno z Uredbo o ukrepih 1., 3., in 4. osi PRP se podpore dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog do porabe razpisanih sredstev. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) odpira in obravnava vloge po vrstnem redu oddaje vlog in pregleda, če so popolne. V primeru nepopolnosti vlog, AKTRP vlagatelja pozove na dopolnitev. Ko vlagatelj vlogo dopolni, se le ta uvrsti na konec liste popolnih vlog.

Namen in upravičenci investicij
V okviru javnega razpisa se bodo sredstva dodelila ne samo pravnim ali fizičnim osebam, ki so registrirane za opravljanje živilsko – predelovalne dejavnosti,  temveč tudi nosilcem dopolnilnih dejavnosti v primeru prve stopnje predelave kmetijskih proizvodov, planinam v zasebni lasti, ki so registrirane za predelavo mleka in kmetijam za namen pridelave vina oziroma oljčnega olja. Cilj ukrepa je spodbuditi uvajanje novih proizvodov in učinkovitega trženja proizvodov, posodabljanje proizvodnih procesov, izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu ter stabilizacija dohodkov na področju predelave in trženja. (vir: MKGP) 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS