Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)V javni razpravi predlog zakona o generični promociji kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Zakona o generični promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, ki bo postopoma omogočil vzpostavitev sistema generične promocije in bo primerljiv z najučinkovitejšimi modeli v razvitih državah. Predlog zakona je v fazi medresorskega usklajevanja in javne razprave do 7. februarja.
Ministrstvo je pripravilo predlog zakona o generični promociji, s čimer se bo informiranje in izobraževanje potrošnikov o kakovosti in varnosti hrane, standardih varovanja okolja in dobrobiti živali pri proizvodnji hrane v prihodnje učinkoviteje izvajalo.
Pri aktivnostih generične promocije gre za zagotavljanje temeljnega znanja potrošnikov o kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov, predvsem pa za posredovanje aktualnih informacij, kar je v javnem interesu. Tovrstne aktivnosti bodo pripomogle k večji ozaveščenosti potrošnikov in posledično k izboljšanju tržnega položaja proizvajalcev, ki zagotavljajo kakovostne kmetijske in živilske proizvode.
Predlog zakona predvideva ustanovitev javne agencije s 7 do 10 zaposlenimi, od katerih bo del prezaposlenih uslužbencev z MKGP. Financiranje aktivnosti generične promocije bo zagotovljeno z združevanjem zasebnih in javnih virov, kot to zahtevajo področni predpisi EU. Ciljni proračun agencije je predviden v višini okoli 5 mio EUR letno, kar je minimalni obseg za tovrstne institucije, pri čemer je načrtovana postopna rast do ciljne vrednosti proračuna agencije. Zasebni viri bodo zagotovljeni s prispevkom kmetijskih gospodarstev in živilskopredelovalne industrije, pri čemer je določen visok vstopni prag in razmeroma nizka prispevna stopnja. Polovica sredstev za financiranje programov bo zagotovljena slovenski proračun.

Javna razprava o predlogu zakona
Predlog zakona je v okviru javne razprave, ki poteka do 7. 2., objavljen na spletnih straneh ministrstva v rubriki: »Zakonodaja in dokumenti«. Fizične in pravne osebe lahko predloge ali pripombe na zakon posredujejo na elektronski naslov ministrstva: gp.mkgp@gov.si, s pripisom »Pripombe zakon o promociji«.
V torek, 5. 2. bo ministrstvo predstavilo glavne rešitve zakona tudi predstavnikom slovenske živilskopredelovalne industrije in socialnim partnerjem.

Dodatne informacije o proizvodnji in predelavi kmetijskih in živilskih proizvodov v Sloveniji
Proizvodnja in predelava kmetijskih in živilskih proizvodov v Sloveniji predstavlja pomemben ekonomski in družbeni dejavnik. S kmetijsko proizvodnjo se ukvarja okoli 77 tisoč kmetij, s proizvodnjo živilskih proizvodov pa okoli 400 podjetij, ki zaposluje okoli 17.000 ljudi. Z vstopom Slovenije v EU in z vključitvijo v enotni trg so se razmere na prehranskih trgih pomembno spremenile. Odprtje slovenskega trga, ki je bil v večini agroživilskih blagovnih skupin do pristopa zaščiten z razmeroma visoko stopnjo carinskih dajatev, je sprožilo povečanje uvoza agroživilskih proizvodov. Te spremembe so občutili tako domači ponudniki kot tudi potrošniki. Domači ponudniki se na domačem trgu s soočajo z izrazitimi konkurenčnimi pritiski, porabniki pa so izpostavljeni intenzivnim promocijskim aktivnostim.

Predlog zakona je na ogled na spletni strani MKGP:
http://www.mkgp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/predlogi_zakoni/ 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
20.08.2019 prodam izkopalnik kropirja...
19.08.2019 KUHN VBP 2160...
18.08.2019 hidravlično...
17.08.2019 3000 lit...
16.08.2019 pottinger...
16.08.2019 kosičnica vicon cm 230 f...
16.08.2019 Silokombajn Claas Jaguar 870...
15.08.2019 saturn II mx...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS