Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)V javni razpravi predlog zakona o generični promociji kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Zakona o generični promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, ki bo postopoma omogočil vzpostavitev sistema generične promocije in bo primerljiv z najučinkovitejšimi modeli v razvitih državah. Predlog zakona je v fazi medresorskega usklajevanja in javne razprave do 7. februarja.
Ministrstvo je pripravilo predlog zakona o generični promociji, s čimer se bo informiranje in izobraževanje potrošnikov o kakovosti in varnosti hrane, standardih varovanja okolja in dobrobiti živali pri proizvodnji hrane v prihodnje učinkoviteje izvajalo.
Pri aktivnostih generične promocije gre za zagotavljanje temeljnega znanja potrošnikov o kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov, predvsem pa za posredovanje aktualnih informacij, kar je v javnem interesu. Tovrstne aktivnosti bodo pripomogle k večji ozaveščenosti potrošnikov in posledično k izboljšanju tržnega položaja proizvajalcev, ki zagotavljajo kakovostne kmetijske in živilske proizvode.
Predlog zakona predvideva ustanovitev javne agencije s 7 do 10 zaposlenimi, od katerih bo del prezaposlenih uslužbencev z MKGP. Financiranje aktivnosti generične promocije bo zagotovljeno z združevanjem zasebnih in javnih virov, kot to zahtevajo področni predpisi EU. Ciljni proračun agencije je predviden v višini okoli 5 mio EUR letno, kar je minimalni obseg za tovrstne institucije, pri čemer je načrtovana postopna rast do ciljne vrednosti proračuna agencije. Zasebni viri bodo zagotovljeni s prispevkom kmetijskih gospodarstev in živilskopredelovalne industrije, pri čemer je določen visok vstopni prag in razmeroma nizka prispevna stopnja. Polovica sredstev za financiranje programov bo zagotovljena slovenski proračun.

Javna razprava o predlogu zakona
Predlog zakona je v okviru javne razprave, ki poteka do 7. 2., objavljen na spletnih straneh ministrstva v rubriki: »Zakonodaja in dokumenti«. Fizične in pravne osebe lahko predloge ali pripombe na zakon posredujejo na elektronski naslov ministrstva: gp.mkgp@gov.si, s pripisom »Pripombe zakon o promociji«.
V torek, 5. 2. bo ministrstvo predstavilo glavne rešitve zakona tudi predstavnikom slovenske živilskopredelovalne industrije in socialnim partnerjem.

Dodatne informacije o proizvodnji in predelavi kmetijskih in živilskih proizvodov v Sloveniji
Proizvodnja in predelava kmetijskih in živilskih proizvodov v Sloveniji predstavlja pomemben ekonomski in družbeni dejavnik. S kmetijsko proizvodnjo se ukvarja okoli 77 tisoč kmetij, s proizvodnjo živilskih proizvodov pa okoli 400 podjetij, ki zaposluje okoli 17.000 ljudi. Z vstopom Slovenije v EU in z vključitvijo v enotni trg so se razmere na prehranskih trgih pomembno spremenile. Odprtje slovenskega trga, ki je bil v večini agroživilskih blagovnih skupin do pristopa zaščiten z razmeroma visoko stopnjo carinskih dajatev, je sprožilo povečanje uvoza agroživilskih proizvodov. Te spremembe so občutili tako domači ponudniki kot tudi potrošniki. Domači ponudniki se na domačem trgu s soočajo z izrazitimi konkurenčnimi pritiski, porabniki pa so izpostavljeni intenzivnim promocijskim aktivnostim.

Predlog zakona je na ogled na spletni strani MKGP:
http://www.mkgp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/predlogi_zakoni/ 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS