Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)TEŽAVE V ŽIVINOREJI SE STOPNJUJEJO

Položaj v govedoreji in prašičereji je zaskrbljujoč, zato so zbornični in zadružni odbori za ti področji zahtevali, da kmetijsko ministrstvo čim prej zagotovi izplačila neposrednih in izravnalnih plačil, vlada naj opravi analizo visokih marž v prehranski verigi, Evropska komisija pa naj v okviru svojih pristojnosti ukrene vse za izboljšanje razmer v sektorju prireje mesa.
Danes je potekala skupna seja strokovnega odbora (SO) za govedorejo in meso Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), SO za prašičerejo KGZS in odbora za govedorejo in mleko Zadružne zveze Slovenije (v nadaljevanju odbori). Ugotovili so, da so cene žit, krmil, energije in ostalega repromateriala v zadnjem letu močno porasle in se po predvidevanjih tudi v prihodnje ne bodo stabilizirale, cene klavnih trupov pa ne sledijo temu, temveč stagnirajo oz celo padajo. Sektor prireje mesa se je zato znašel v težavah. Rejci nimajo sredstev za nakup repromaterila, saj akumulacije kapitala zaradi nizkih odkupnih cen iz preteklih obdobij ni. Maloprodajne cene se povečujejo, zato se razlika med maloprodajnimi cenami in odkupnimi cenami povečuje.
Daljše trajanje trenutnih tržnih razmer lahko povzroči padec deleža samooskrbe in pomanjkanja mesa slovenskega izvora na prodajnih mestih, kar je slabo za slovenske porabnike mesa. Ti želijo kupovati meso slovenskega porekla, ker zaupajo v njegovo kakovost, saj slovenski rejci niso bili nikoli udeleženi v razne prehranske afere. Zaupanje porabnikov v meso slovenskega porekla lahko še izboljšamo, zato slovenski rejci potrebujejo čim prejšnje sprejetje zakona o generični promociji, ki bo primarnemu sektorju zagotovil ustrezno promocijo kmetijskih pridelkov in živil.
SKLEPI
? Odbori pozivajo MKGP, da v enem mesecu zagotovi izplačilo neposrednih in izravnalnih plačil in na ta način rejcem omogoči nakup potrebnih količin žit in krmil ter ostalega repromateriala za potrebna spomladanska opravila na kmetijskih površinah.
? Odbori pozivajo MKGP, da rejcem, ki so v preteklih letih pridobili investicijske podpore, prizna sedanje težke ekonomske razmere kot »višjo silo« in s tem prepreči morebitno sankcioniranje zaradi zmanjšanja obsega pridelave.
? Odbori pozivajo MKGP, da v skladu z dovoljenimi državni pomočmi zagotovi subvencioniranje obrestnih mer rejcem pri najemanju premostitvenih kreditov.
? Odbori pozivajo banke, da rejcem omogočijo najemanje ugodnih premostitvenih kreditov.
? Odbori pozivajo Javni sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, da rejcem omogoči reprogramiranje odplačevanja kreditov in jim za obdobje kriznega obdobja ukine oz zmanjša obrestno mero.
? Odbori pozivajo vlado RS, da opravi analizo visokih marž v prehranski verigi in z ustreznimi fiskalnimi ukrepi prepreči izrabo monopolnega položaja posameznih sektorjev.
? Odbori pozivajo Copa - Cogeca in Evropsko komisijo, da v okviru svojih možnosti in pristojnosti ukreneta vse za izboljšanje razmer v sektorju prireje mesa.
? Odbori pozivajo MF, da iz davčne osnove izvzame neposredna (EKO 0 oz regionalna) in izravnalna (OMD) plačila, ki so po sedanji zakonodaji pripisana h katastrskemu dohodku.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS