Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Pred obravnavo je prestrukturiranje pridelave sladkorne pese

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v vladno obravnavo vložilo predlog uredbe o ukrepih za prestrukturiranje pridelovalcev sladkorne pese, potem ko so ti po izvedbi evropske sladkorne reforme in zaprtju Tovarne sladkorja Ormož ostali brez kupca za svoj pridelek. Vlada bo omenjeni predlog predvidoma obravnavala na četrtkovi seji.Foto: Janko Rath

Predlagana uredba, za izvajanje katere bo pristojna Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, določa vrste ukrepov, upravičene naložbe in aktivnosti, upravičence, upravičene stroške, pogoje za upravičenost, merila za izbor, postopke za izvajanje posameznih ukrepov, nadzor nad izvajanjem ukrepov, višino sredstev ter finančne kriterije za posamezne ukrepe za prestrukturiranje omenjenega kmetijskega sektorja.

Sredstva po tej uredbi so namenjena kot pomoč kmetijskim gospodarstvom, ki so utrpela škodo zaradi prenehanja delovanja Tovarne sladkorja Ormož in so opustila pridelavo sladkorne pese. V skladu z določili evropskih uredb lahko država članica za ta namen izvaja ukrepe opredeljene v uredbah o programu razvoja podeželja za obdobje 2007 do 2013.

Ukrepi predvidevajo izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja s posodabljanjem kmetijskih gospodarstev ter omogočajo spremembo kakovosti življenja na podeželju z diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti ter podporo pri ustanavljanju in razvoju mikropodjetij.

Kot še pojasnjujejo na kmetijskem ministrstvu, je za celotno programsko obdobje za omenjene ukrepe skupaj namenjenih nekaj več kot 5,8 milijona evrov javnih sredstev, od tega 1,3 milijona v prvem letu, 2,5 milijona v drugem, 1,8 v tretjem ter 200.000 evrov v četrtem letu. Denar bo v celoti črpan iz Začasnega sklada za prestrukturiranje industrije sladkorja v EU, ki je sicer del Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada.

Prijavljeni koristniki sredstev za prestrukturiranje bodo lahko praviloma uveljavljali največ do 40 odstotkov priznane vrednosti naložbe, izjemoma pa v skladu z uredbo tudi večji delež. Kot najmanjši znesek dodeljene podpore je predlaganih 3500 evrov na vlogo, najvišji pa naj bi znašal do 200.000 evrov.

Kot je znano, je bila lanska 28. sladkorna kampanja v ormoški tovarni sladkorja zadnja v njeni kratki zgodovini. Odločitev o zaprtju tovarne je bila sprejeta še pred koncem zadnje kampanje, slovenski pridelovalci pa tako v letu 2007 na svojih poljih niso več sejali sladkorne pese. S tem so se poslovili od ene dohodkovno najdonosnejših poljščin, zaprtje tovarne pa je posledica reforme proizvodnje sladkorja v Evropski uniji.
sta

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS