Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)SPREMEMBA OBDAVČITVE PLAČIL SKP V KORIST KMETOV

Izravnalna plačila za območja z omejenimi dejavniki za kmetovanje so po novem v celoti izvzeta iz obdavčitve, obdavčitev neposrednih plačil kmetom pa je znižana za delež stroškov, ki nastajajo zaradi varovanja okolja. KGZS pa se še naprej zavzema, da bi bila plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in drugih državnih pomoči povsem izvzeta iz obdavčitve.
Ministrstvo za finance je v Uradnem listu RS št. 15/2008 objavilo spremembo Povprečnih zneskov subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007.
Po novem so izravnalna plačila za območja z omejenimi dejavniki za kmetovanje (OMD) v celoti izvzeta iz obdavčitve, saj so utemeljena kot okoljska plačila. V povprečju se za 27 odstotkov  znižuje tudi osnova za obdavčitev neposrednih plačil, in sicer za njive, travnike, barjanske travnike, pašnike in hmeljišča. Ta delež neposrednih plačil namreč predstavlja dodatne zahteve za kmetovanje, ki so povezane z varovanjem okolja.
Primerjava pavšalnih zneskov subvencij na hektar in čebelji panj
                                                                    Ur. list,                 Ur. List,
                                                            18. sept 2007           11. feb. 2008
Vrsta zemljišča                                                €/ha                        €/ha
Njiva                                                             219,27                   160,07
njiva na OMD                                                273,46                        0
travnik, barjanski travnik, pašnik                       82,81                    60,45
travnik, barjanski travnik, pašnik na OMD        37,00                        0
Hmeljišče                                                       291,48                  212,78
Oljčnik                                                             58,64                    58,64
Gozd                                                                  1,06                      1,06
Čebelnjak                                                           7,32                      7,32
Oljčni nasad: 5. kat. razred K.O. Gorica          437,76                  437,76

Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) so v skladu z evropskimi in nacionalnimi predpisi opredeljena kot območja posebnega javnega pomena. Kot taka so deležna izravnalnih plačil v okviru Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 v paketu ukrepov 2. osi oziroma kmetijsko okoljskih plačil.
Ukrep krije dodatne stroške, ki nastajajo na teh območjih zaradi posebnih, težjih naravnih danosti, kar neugodno vpliva na kmetovanje in izrazito podraži pridelavo. OMD v Sloveniji pokrivajo okoli 85 odstotkov ozemlja države.
Izravnalna plačila, ki so del skupne kmetijske politike EU, imajo pomembno vlogo na območjih, kjer naravne in strukturne danosti ne omogočajo konkurenčnosti kmetijske pridelave (na primer v alpskih območjih). S tem ukrepom se kmetijstvu in podeželskim območjem priznava večnamenskost in zagotavljata primerna obdelanost kmetijskih zemljišč ter uvajanje okolju prijaznih postopkov pridelave. Na ta način kmetijstvo opravlja družbeno pomembne storitve, kot so ohranjanje poseljenosti, kulturne krajine, okolja, ki niso neposredno tržno merljive.
Kmetje morajo za pridobitev neposrednih plačil v celoti izpolnjevati določila tako imenovane navzkrižne skladnosti oziroma standarde za varovanje okolja, varno hrano, zdravje in dobro počutje živali ter upoštevati načela dobrega kmetijskega in okoljskega delovanja. Uvedba standardov je vplivala na okoljsko osveščenost kmetov in izboljšala prakso pri kmetovanju, ki izboljšuje stanje v okolju.
Neposredna plačila (EKO 0) so postala z izvedbo reforme skupne kmetijske politike EU (SKP) leta 2003 proizvodno nevezana plačila v obliki enotnega plačila na hektar kmetijskih zemljišč, enaka za vse proizvajalce na določenem območju. 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
24.05.2020 TEHNOSTROJ KIPER PRIKOLICA...
23.05.2020 Streu-mix...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS