Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)KGZS opozarja na velika odstopanja pri meritvah z GPS napravami

KMETJE NAJ SE ZARADI MOREBITNIH NAPAČNIH MERITEV PRITOŽIJO
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pričakuje od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, da preveri točnost in verodostojnost podatkov pridobljenih z GPS napravami.

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) svetujejo svojim članom, da zavrnjene ali delno zavrnjene odločbe za zahtevke ukrepov kmetijske politike za leto 2007, ki jih prejemajo, temeljito preučijo. Zaradi težav pri meritvah prihaja pri kontroli do razlik med velikostjo prijavljenih in izmerjenih površin na kraju samem. Če vlagatelji dvomijo v pravilnost prejete odločbe zaradi napačne izmere, naj v roku vložijo pritožbo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Prav tako naj bodo na te težave pozorni tudi pri odločbah za ostale zahtevke, ki jih bodo vlagatelji še prejeli.

Mnogi člani KGZS se ne strinjajo s prejetimi odločbami o dodelitvi plačilnih pravic in odločbami o izplačilu za območja z omejenimi dejavniki (OMD) s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). V večini primerov je do zavrnitve ali delne zavrnitve zahtevkov prišlo zaradi neujemanja velikosti prijavljenih površin z izmerjenimi površinami na kraju samem. Ob tem na KGZS opozarjajo na nerazumljiva odstopanja, ki nastajajo pri merjenju kmetijskih površin z napravami GPS, ki jih pri izvajanju kontrole površin uporabljajo kontrolorji ARSKTRP. Pri meritvi istih površin na terenu prihaja celo do odstopanj med meritvami posameznih kontrolorjev, kljub temu, da ti uporabljajo enake naprave GPS in merijo isto površino.

V KGZS izražajo dvom glede zanesljivosti meritev s pomočjo naprav GPS, zato od ARSKTRP pričakujejo ponovno preverjanje točnosti podatkov. V primeru, da so zavrnjene odločbe oprte na napačno opravljene izmere, zahtevajo ponovno preverjanje dejanskega stanja ter izdajo novih odločb, ki bodo odražale realno stanje na kmetijskih gospodarstvih članov KGZS.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS