Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Odgovor agencije na očitke KGZS glede napak pri meritvah z GPS napravami

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: KGZS) je medijem posredovala sporočilo, v katerem opozarja na »velika odstopanja pri meritvah z GPS napravami« in poziva kmete k pritožbam na prejete odločbe za plačila za leto 2007. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) se s trditvami KGSZ ne strinja.
KGZS v svojem sporočilu navaja, da se »mnogi člani KGZS ne strinjajo s prejetimi odločbami o dodelitvi plačilnih pravic in odločbami o izplačilu za območja z omejenimi dejavniki (OMD)«, in sicer zaradi »odstopanj, ki nastajajo pri merjenju kmetijskih površin z napravami GPS«. Agencija se s trditvami KGZS ne strinja in argumentira:
Agencija in njeni zunanji izvajalci pri pregledih na kraju samem uporabljajo metodologijo, ki je zahtevana s strani Evropske komisije. Kontrolorji od leta 2006 naprej uporabljajo GPS (global positioning system) naprave, ki zagotavljajo verodostojno merjenje površin, pri vsaki meritvi pa se upošteva tudi že v sistemu predpisana toleranca merjenja, ki je enaka za vse članice EU in odpravlja možnost napak, ki nastajajo pri uporabi posamezne metode merjenja. Kontrolorji uporabljajo GPS opremo z natančnostjo, ki je predpisana s strani Evropske komisije, oprema pa je pred začetkom kontrol bila testirana na številnih primerih, kjer se je kot referenca uporabljal geodetski GPS s centimetrsko natančnostjo. Kontrolorji so v letu 2007 uporabljali kakovostne GPS naprave, ki niso bile starejše od 1 leta in ki so izpolnjevale vse predpisane tehnične pogoje za izvedbo kontrole.
Za kontrolorje zunanjega izvajalca je Agencija izvedla teoretično in praktično izobraževanje, Agencija pa nad kontrolorji zunanjega izvajalca izvajala tudi kontrole kakovosti izvedbe kontrol na kraju samem (t.i. superkontrole); na takšen način je preverjena tudi točnost meritev površin. Vsi kontrolorji so torej bili ustrezno usposobljeni za uporabo GPS naprav in v okviru praktičnega dela izobraževanja še posebej seznanjeni s posebnostmi na terenu.
Po vsaki opravljeni kontroli je bil nosilcem kontroliranih kmetijskih gospodarstev v letu 2007 v podpis predložen zapisnik, vključno z rezultati meritev površin. Na ugotovitve kontrole so lahko nosilci takoj podali morebitne pripombe, v okviru zapisnika pa so bila zabeležena tudi vsa ugotovljena odstopanja. Do odstopanj pri meritvah površin je prišlo le v posameznih primerih, za katere bo Agencija naredila dodatne posebne analize.
Navedb KGZS o množičnem nestrinjanju z izdanimi odločbami Agencije pa ne potrjuje tudi število pritožb na že izdane odločbe. Agencija je izdala že veliko večino odločb o dodelitvi plačilnih pravic (izdanih več kot 62.000) in odločb o odobrenih sredstvih za OMD (izdanih skoraj 48.000). Na vse odločbe so se lahko upravičenci v roku 15 dni od vročitve tudi pritožili. V veliki večini primerov je ta rok za pritožbo že potekel,  na Agencijo pa so do danes prejeli 173 pritožb na odločbe o dodelitvi plačilnih pravic in le 55 pritožb na odločbe OMD, vzroki za pritožbe pa so različni.
Agencija je zato prepričana, da za ponovno splošno preverjanje točnosti in verodostojnosti podatkov, pridobljenih z GPS napravami, ki jih zahteva KGZS, ni nobenih tehtnih razlogov.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS