Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)ZAHTEVA ZA SPREMEMBO ZAKONA O DOHODNINI

Člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije bodo vložili pobudo za oceno ustavnosti pavšalnega pripisovanja plačil ukrepov kmetijske politike katastrskemu dohodku
Na izredni seji vseh Svetov območnih enot (OE) Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), ki jo je danes na pobudo vse bolj nezadovoljnih članov sklicalo vodstvo KGZS v veliki dvorani poslovne stavbe Smelt v Ljubljani, so predsedniki OE izrazili nezadovoljstvo s trenutno veljavnimi davčnimi zakoni. »Že od začetka sprejemanja davčne reforme naprej se je KGZS aktivno zavzemala, da plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in drugih državnih pomoči ne bi bila vključena v obdavčitve,« je opozoril Peter Vrisk, predsednik KGZS, ter dodal: »Čeprav je KGZS uspela doseči, da so iz obdavčitve popolnoma izvzeta izravnalna plačila za območja z omejenimi dejavniki za kmetovanje, in da je delno znižana obdavčitev neposrednih plačil kmetom, pa menimo, da to ni dovolj. Na KGZS smo prepričani, da bi morali vsa plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in drugih državnih pomoči izločiti iz obdavčitve.«
V teh dneh številni člani KGZS prejemajo odločbe in obvestila Davčnega urada RS glede odmere katastrskega dohodka, na katerih so pripisani pavšalni zneski plačil ukrepov kmetijske politike. Da takšno pavšalno obdavčevanje ni pravično, je poudarilo kar nekaj predsednikov območnih enot KGZS, saj vsa zemljišča nimajo možnosti pridobiti subvencije. Prav tako prihaja do pripisa visokih subvencij zaradi nerealnega stanja v zemljiškem katastru v primerjavi z dejanskim stanjem zemljišč. Nekateri kmetje pa so opozorili tudi na to, da takšna ureditev vpliva tudi na višino različnih socialnih transferjev, zato bo recimo marsikateri otrok kmetov prikrajšan za štipendijo ali otroški dodatek.
Ker so v KGZS v preteklih tednih  dobili več kot 200 klicev dnevno s pozivi članov za ustavno presojo, so v pravni službi KGZS za svoje člane pripravili Pobudo  za presojo ustavnosti Zakona o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list, št. 117/06) in  presojo ustavnosti ter zakonitosti predpisa »Povprečni znesek subvencij  na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007  in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007« (Uradni list RS, št. 15/08), ki ga je sprejelo Ministrstvo za finance. V pobudi se predlaga:  razveljavitev Zakona o dohodnini v delu, ki predstavlja pravno podlago za pavšalno pripisovanje subvencij, odpravo podzakonskega akta ministra za finance in začasno zadržanje izpodbijanih predpisov z namenom preprečevanja nastajanja težko popravljivih posledic.
 Poleg zahteve za izločitev plačil iz naslova ukrepov kmetijske politike in drugih državnih pomoči iz obdavčitve člani KGZS zahtevajo še:
  • da država uredi stanje v zemljiškem katastru tako, da se bo katastrski dohodek oziroma boniteta zemljišča v čim večji meri ujemala z dejanskim stanjem,
  • uveljavitev nove metodologije ugotavljanja katastrskega dohodka.
  • ohranitev oziroma ponovno uveljavitev investicijskih olajšav.
  • v prehodnem obdobju do uvedbe katastrske kulture oljčnik naj se zadrži za leto 2007 izpogajano obdavčitev oljkarjev in
  • prag za obdavčitev čebelarjev naj se dvigne za vse zavezance na 40 panjev.
»V EU ne obstaja enotna davčna politika, pač pa je ta v pristojnosti vsake države članice. Slovensko kmetijstvo je specifično, zato rešitve drugih držav ni mogoče prenesti. Slovenska vlada ima z uvedbo primerne davčne politike priložnost, da ustvari razmere za ohranitev in nadaljnji razvoj slovenskega kmetijstva«, je na seji še poudaril Peter Vrisk.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS