Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Peter Vrisk še naprej predsednik Zadružne zveze Slovenije

V letih od 2008 do 2012 bo Zadružno zvezo Slovenije še naprej vodil Peter Vrisk skupaj s petnajstimi člani upravnega odbora. Tako so na volitvah odločile članice na torkovem XXXVI. rednem letnem občnem zboru Zadružne zveze Slovenije v Lukovici. V upravni odbor so bili izvoljeni še Berdnik Jožef, Biščak Matej, Bonin Avrelij, Gerold Anemarija, Hergan Marjan, Jevnikar Marjan, Peršolja Silvan, Pintar Dušan, Pušnik Anton, Rajšp Janez, Rihtarič Janez, Sobočan Milan, Zagožen Stanko, Zupančič Cvetko in Živič Janez.  Petčlanski nadzorni odbor Zadružne zveze Slovenije sestavljajo predsednik Pirc Mirko in člani Kure Ivan, Ramšak Danica, Rappl Boris in Vrhovec Milena. 

Na občnem zboru so se članice Zadružne zveze Slovenije seznanile s poročilom o delu upravnega odbora zveze v minulem letu in poročilom nadzornega odbora. Velik uspeh smo dosegli s sprejetjem novele zakona o zadrugah, kjer so bile upoštevane ključne pripombe zveze. Novela zakona je dobra podlaga za uspešen nadaljnji razvoj zadrug. Prilagodili smo regijsko organiziranost zveze potrebam članstva. Uspešni smo bili pri postopkih za vračilo zadružnega premoženja zvezi in posameznim članicam zveze. Pozvali smo k uravnoteženju prihodkov v prehranski verigi. Skupaj z zadrugami smo največji lastniki v Deželni banki Slovenije, in prizadevamo si ohranjati in povečevati lastniške deleže v podjetjih živilsko  predelovalne industrije, saj se zavedamo pomena zagotavljanja dolgoročnega odkupa in konkurenčnih pogojev poslovanja. Redno smo spremljali problematiko odkupa mleka in mesa, pogajanja o odkupu žit in delo drugih strokovnih odborov in komisij.

Že pet let zapored pripravljamo dobro obiskane regijske posvete zadružnikov, tradicionalna je zadružna akademija. Vsako leto organiziramo odmeven in z aktualnimi vsebinami bogat letni posvet zadružnikov. Pripravili smo vrsto predlogov in pobud na aktualno kmetijsko zakonodajo. Zadružna zveza Slovenije vsako leto sofinancira štipendiranje v zadrugah. Svoje predstavnike imamo v Državnem svetu RS, Svetu za kmetijstvo in podeželje RS in številnih drugih odborih in komisijah. Imenovanje Petra Vriska za podpredsednika v Splošni konfederaciji kmetijskih zadrug v EU (COGECA) novembra lani je priznanje dobrega dela slovenskega zadružništva. Zadružna zveza Slovenije ima svojega predstavnika tudi v Evropskem ekonomsko socialnem odboru, kjer Martin Nose zastopa interese slovenskega kmetijstva in zadružništva v pomembni evropski instituciji. Okrepili smo sodelovanje z zadružnimi zvezami Zahodnega Balkana in sosednjih držav. Zadružna zveza Slovenije je pomemben promotor slovenskega zadružništva doma in v tujini, tako preko sejmov v Gornji Radgoni, Dobrot slovenskih kmetij in drugih dogodkov ter aktivnosti.

Članica so sprejele letno poročilo Zadružne zveze Slovenije za leto 2007 in spremembo in dopolnitev pravil zveze. Predstavljene so bile usmeritve za delo v prihodnje, ki bo usmerjeno predvsem v aktivno sodelovanje s članicami in interesno zastopanje, nadaljevanje spodbujanja povezovanja zadrug in krepitve sodelovanja z živilsko predelovalno industrijo, razvoj  zadružne revizije, pospešitev vračanja podržavljenega zadružnega premoženja, okrepitev promocije in prepoznavnosti zadružništva in Zadružne zveze Slovenije v prostoru z oblikovanjem blagovne znamke zadružništva, izobraževanje članic, mednarodne aktivnosti ter nadaljevanje dobrega sodelovanja z aktualno kmetijsko politiko. V razpravi so zadružniki predstavili svoje poglede o aktualnih problemih zadružništva in podanih vsebinah. Občni zbor je podprl zahtevo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, da se izločijo plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in drugih državnih pomoči iz obdavčitve.

Vsem novo izvoljenim članom upravnega in nadzornega odbora Zadružne zveze Slovenije iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspeha pri njihovem delu!

      Zadružna zveza Slovenije


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS