Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Vlada RS imenovala generalnega direktorja AKTRP

Vlada RS je na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztoka Jarca sprejela odločbo, da se za generalnega direktorja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), z dnem 10. 4. 2008, imenuje Benedikta Jeranka. Ta bo funkcijo opravljal za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Benedikt Jeranko, rojen 2. 5. 1962, je končal univerzitetni študij strojništva in nadaljuje šolanje na magistrskem študiju na Ekonomski fakulteti. Ima veliko vodstvenih izkušenj, saj je v preteklosti delal kot vodja službe za kakovost in vodja proizvodnje v podjetju Saturnus orodjarna in strojegradnja ter vodja razvoja in prodaje poslovne programske opreme v podjetju Edico. Kot svetovalec za področje vzpostavljanja in delovanja plačilnih agencij je sodeloval pri projektih Svetovne banke in EU na Hrvaškem, v Srbiji in Makedoniji.

 

Na MKGP je opravljal delo vodje projekta vzpostavitve tržno informacijskega sistema, na ARSKTRP pa je zaposlen od leta 2000, kjer je opravljal delo vodje oddelka za informacijski sistem in vodje sektorja za neposredna plačila, v letu 2007 pa je bil imenovan na mesto vršilca dolžnosti generalnega direktorja ARSKTRP.


PREDVIDEN PRENOS KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA OBČINE V PREDLOGU ZAKONA

 

 

Poslanec Srečko Prijatelj poziva Vlado RS k pripravi ustrezne zakonodaje za ukinitev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS in prenos njegovega premoženja ter zemljišč na občine.

 

Vlada odgovarja, da je v obravnavo Državnemu zboru RS posredovala predlog Zakona o prenosu nalog v pristojnost pokrajin, kateri predvideva ukinitev sklada in določa prenos kmetijskih zemljišč na pokrajine oziroma občine. Po predlogu zakona se kmetijska zemljišča v lasti države neodplačno prenesejo v last pokrajin, stavbna zemljišča pa v last občin s prvim dnem leta, v katerem začnejo pokrajine z delom. Gozdovi pa po sprejemu zakona ostanejo v lasti države, saj prenos državnih gozdov na občine ali pokrajine ni predviden.

 

Vlada RS je poslancu v enem od predhodno postavljenih poslanskih vprašanj v zvezi s prodajo zemljišč v lasti Slovenije že odgovorila.

 

Kmetijsko zemljišče v Sloveniji lahko kupijo tako fizične kot pravne osebe iz držav članic EU ne glede na to, ali so prebivalci Slovenije. Ostali tujci morajo pri nakupu izpolnjevati dva pogoja, in sicer triletno neprekinjeno stalno bivanje na sedanjem ozemlju Slovenije ter pridobitev upravne odločbe o ugotovitvi vzajemnosti.

 

Sklad ne prodaja kmetijskih zemljišč na lastno ampak na pobudo strank, aktivno se prodajajo samo stavbna zemljišča. Največ zemljišč se tako proda prav dotedanjim zakupnikom teh zemljišč. Sklad prav tako Zadrugi vipavski vrt ni prodal nobenega kmetijskega zemljišča in v skladu z razvojno strategijo ne prodaja zemljišč ob državni meji in tistih, ki tvorijo komplekse večje od 5 ha. Prav tako tudi ne tistih, ki so oddana v zakup, pa bi jih morda želele odkupiti tretje osebe, torej brez soglasja zakupnika in tistih, za katera se pričakuje sprememba namembnosti v stavbno zemljišče.

 

Ko je kmetijsko zemljišče ponujeno na oglasni deski, prodajalec na izbiro kupca ne more vplivati.

 

Vsi postopki prodaje na skladu so zakoniti in pregledni, vsakomur na vpogled že v fazi objave namere o prodaji (program prodaje objavljen na internetu), javna objava ponudbe na portalih upravnih enot in po zaključenem poslu objava sklenjenega posla na internetni strani sklada.

 

Pri nakupu kmetijskih zemljišč veljajo določbe III. poglavja  Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), ki se nanaša na promet s kmetijskimi, zemljišči, gozdovi in kmetijami. ZKZ ureja postopek in predkupno pravico v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami ter predkupno pravico.

 


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
24.05.2020 TEHNOSTROJ KIPER PRIKOLICA...
23.05.2020 Streu-mix...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS