Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)KGZS vztraja pri sistemski rešitvi problematike obdavčitve  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se zavzema za popolno izločitev vseh subvencij iz obdavčevanja. Zato podpira odločitev Ministrstva za finance, da se zavezancem, ki niso prejemniki subvencij, povprečni zneski ne pripišejo k davčni osnovi. Kljub temu taka odločitev ne rešuje problematike obdavčevanja subvencij.
Ministrstvo za finance je namreč podalo izjavo, da sprememba Zakona o dohodnini ni potrebna, ker iz pravnega mnenja, s katerim razpolagajo, izhaja, da ni podlage za dohodninsko obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti vseh tistih zavezancev, ki niso prejemniki subvencij. Svoje tolmačenje Zakona o dohodnini so oprli na pravno mnenje, ki potrjuje stališča, ki jih zagovarja tudi KGZS pri pripravi ocene ustavnosti. Kljub temu pa na KGZS opozarjajo na določene zavajajoče podatke in izjave.
Vsekakor ne drži, da so prejeta obvestila, ki so jih prejeli lastniki oziroma dejanski uporabniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, brezpredmetna. Davčni zavezanci imajo namreč zakonsko določene roke, v katerih morajo vložiti vloge za uveljavljanje pravic do različnih socialnih transferjev. Tako se večini vlagateljev v teh dneh izteka rok za oddajo vloge za otroški dodatek. Pri odločanju o njegovi višini oziroma upravičenosti se upošteva tudi dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Navodila za izpolnjevanje obrazca določajo, da se med dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti vpišejo vsi podatki, vključno s povprečnim zneskom subvencij. To pomeni, da so vlagatelji dolžni vpisati znesek iz prejetega obvestila.  
V KGZS opozarjajo tudi na dejstvo, da so nekateri davčni zavezanci že prejeli odločbe o obveznostih iz kmetijstva in nekateri tudi obveznost plačila akontacije dohodnine. Ministrstvo za finance bi moralo vse tiste zavezance, ki niso prejemniki subvencij, obvestiti, da akontacije niso dolžni plačati. Vsem, ki so glede na roke zapadlosti prve obroke že plačali, pa zneske nemudoma vrniti in s tem preprečiti kreditiranje države.
Glede na dejstvo, da so predmet obdavčitve lahko le prejeti ali izplačani dohodki, je nujno, da se Zakon o dohodnini nemudoma spremeni v tistem delu, ki določa pripisovanje povprečnih zneskov subvencij. Veljavni sistem ureditve je namreč krivičen tudi za prejemnike subvencij. V mnogih primerih so dejansko prejeti zneski iz naslova ukrepov kmetijske politike veliko nižji od pripisanih povprečnih zneskov subvencij.
KGZS zato ob težavah, v katerih se nahaja večji del slovenskega kmetijstva, poziva slovensko vlado, da z uvedbo primerne davčne politike ustvari razmere za ohranitev in nadaljnji razvoj slovenskega kmetijstva.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS