Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Presežena mejna vrednost pesticida v slovenskih hruškah

Kmetijska inšpekcija Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, je dne 10. aprila s strani Zdravstvenega inšpektorata RS v okviru sistema hitrega obveščanja RASFF prejela obvestilo o preseženi mejni vrednosti pesticida »klormekvata« v hruškah sorte Konferans slovenske pridelave. Še isti dan je kmetijski inšpektor opravil pregled pri pridelovalcu na kmetiji Bostele v Zdolah pri Krškem. Kmetijska inšpekcija je v skladu s predpisi in na podlagi dobljenih informacij s strani ZIRS takoj ukrepala. Po podatkih kmetijske inšpekcije kmetija Bostele ni prodajala pridelkov neposredno vrtcem in šolam. Kmetijska inšpekcija bo podala predlog za odvzem certifikata kmetiji Bostele za integrirano pridelavo sadja in zahtevo za vračilo neupravičeno pridobljenih sredstev. Pri inšpekcijskem pregledu na kmetiji Bostele je kmetijski inšpektor pridobil seznam prejemnikov hrušk od 28. marca dalje. Zadnje hruške so bile dobavljene 10. aprila prejemniku Imperl Janez s.p., Sevnica, zato v skladišču na kmetiji hrušk ni bilo več. Nadzor v distribucijski verigi opravlja Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS), ki je ustavil prodajo pri vseh zadnjih prejemnikih 11. aprila. Zadnji prejemniki hrušk (po 31. marcu) so bili: Imperl Janez s.p., Sevnica; Magajna Robert s.p., Brezovica pri Ljubljani; Skupina Posavje d.o.o., Brestanica; Agromrkac d.o.o., Ljubljana; Jagros d.o.o., Podplat. Zaradi suma kmetijskega inšpektorja, da hruške niso bile pridelane na kmetiji Bostele, je bil pri trgovcu Imperl Janez s.p. ponovno odvzet vzorec s strani ZIRS. 17. aprila je kmetijska inšpekcija prejela rezultat tega ponovnega vzorca, ki je potrdil rezultate prvega vzorčenja. Takoj isti dan, 17. aprila, je bil lokalni kmetijski inšpektor obveščen o rezultatih ponovnega vzorca in prejel navodila za umik hrušk iz prodaje. 18. aprila je kmetijski inšpektor pri pridelovalcu opravil ponovni pregled in mu izročil odločbo o obveznosti pisnega obvestila vseh prejemnikov o neskladnosti hrušk in obveznem umiku iz prodaje. Kmetijska inšpekcija je tudi pridobila informacije, da kmetija Bostele ne prodaja pridelkov direktno vrtcem in šolam. Do 18. aprila je bilo iz prometa umaknjeno in vrnjeno kmetiji Bostele 320 kg hrušk s strani prejemnika Agromrkac d.o.o. Na podlagi faktur je kmetijski inšpektor ugotovil, da je bilo v obdobju od 31. marca do 10. aprila prodano 5.574 kg hrušk zgoraj omenjenim prejemnikom. Kmetijska inšpekcija bo podala predlog za odvzem certifikata kmetiji Bostele za integrirano pridelavo sadja in predlagala agenciji za kmetijske trge zahtevo za vračilo neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova integrirane pridelave sadja v Kmetijsko okoljskem programu. Kmetijska inšpekcija je pristojna za pregled zdravstvene ustreznosti živil rastlinskega porekla v primarni proizvodnji rastlinskega izvora vključno s prvim dajanjem v promet na lokalne trge. Inšpekcijski nadzor po verigi varne hrane v veleprodaji in maloprodaji do končnega potrošnika pa je v pristojnosti Zdravstvenega inšpektorata RS. V skladu z navodili za uporabo ima vsako fitofarmacevtsko sredstvo predpisan način uporabe in za katero kmetijsko kulturo se lahko uporablja. Zloraba namenske uporabe se kaznuje na podlagi 8. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (U.l. RS, št. 35/2007), globa za posameznika pa znaša 400 do 800 EUR, za pravno osebo pa kazen znaša od 800 do 20 tisoč EUR. Nadzor po tem zakonu izvaja kmetijska inšpekcija Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. Dodatne informacije o pesticidu »klormekvat«: V Sloveniji sta registrirani dve sredstvi (STABILAN 460 SL in CYCOCEL 460), ki vsebujeta aktivno snov »klormekvat«. Uporaba je dovoljena izključno v žitih. Aktivna snov je rastni regulator in se uporablja za preprečevanje prehitre rasti žit, da se prepreči njegovo poleganje. Aktivna snov je v uporabi na območju EU že več kot 20 let. Uporaba na hruškah v Sloveniji ni bila nikoli dovoljena, prav tako pa, po nam dostopnih podatkih, ni dovoljena uporaba na hruškah v nobeni državi EU. Uporaba aktivne snovi ne povzroča nesprejemljivih tveganj za ljudi, okolje in ekosistem, če se uporablja skladno z registracijo in navodili za uporabo. Aktivna snov se ne spira v podtalnico, ne akumulira v tleh in je hitro biološko razgradljiva v vodi. Pri sami rabi aktivne snovi pa mora uporabnik uporabljati zaščitno opremo (rokavice, zaščitno obleko in zaščitno masko). Mejne vrednosti ostankov (MRL) aktivne snovi v tretiranih kulturah (žitih) ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi pri akutni kot tudi kronični izpostavljenosti, če se uporablja skladno z registracijo in navodili za uporabo. (vir: MKGP)

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS