Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Agencija poziva k ustrezni pripravi zahtevkov za izplačila

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja od sredine marca 2008 naprej izdaja odločbe za ukrepe Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 (PRP), na osnovi katerih je na Agencijo prispelo tudi že okrog 750 zahtevkov za izplačilo sredstev za odobrene investicije oz. naložbe. Agencija opozarja na veliko število neustrezno pripravljenih zahtevkov in na neizpolnjevanje pogojev.

Pozitivnim odločbam, ki so jih upravičenci prejeli na dom, so sledili podpisi pogodb, v katerih so opredeljeni tudi vsi pogoji, roki za začetek oz. dokončanje odobrenih investicij, obveznosti in dinamika izplačil. Po podpisu pogodbe so upravičenci na dom prejeli potrebne obrazce za zahtevke za izplačila, skladno z razpisnimi pogoji za vsak ukrep.

Za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev je na Agencijo bilo oddanih že več kot 500 zahtevkov za izplačilo. Pri obdelavi zahtevkov je zaskrbljujoče dejstvo, da je Agencija morala več kot polovico do sedaj obdelanih zahtevkov zavrniti, le za preostalo polovico pa je lahko izvedla postopke za izplačila.

Vzroki za zavračanje zahtevkov so predvsem naslednji:
  •  Neustrezno dokazilo o plačilu (zahtevku ni priloženo originalno dokazilo o plačilu, niso razvidni jasni sklici na predmet plačila, pri plačilu avansnih računov zaporedje datumov plačila ni smiselno ipd. ).
  •  Neustrezen račun (ni original,  iz računa ni jasno razviden predmet oz. storitev, ki je bila plačana , ni žiga in podpisa).
  •  Premajhne količine mlečnih kvot (vlagatelj se je v  priloženem poslovnem načrtu oz. prijavnem obratcu obvezal za naveden obseg proizvodnje po izvedeni naložbi, ki pa ga ob oddaji zahtevka ne dosega. Primer: vlagatelj je imel pred naložbo XX krav molznic in mlečno kvoto v višini XX.000 litrov.  V poslovnem načrtu oz. prijavnem obrazcu se je zavezal, da bo obseg povečal na  XY krav molznic in mlečno kvoto na  XY.000 litrov, vendar pa navedenega obsega ob oddaji zahtevka ne dosega).
  •  Na kmetijskem gospodarstvu ne redijo zadostnega števila glav živine (vlagatelj se je v poslovnem načrtu oz. prijavnem obrazcu obvezal za naveden obseg proizvodnje po izvedeni naložbi, ki ga ob oddaji zahtevka ne dosega).
  •  Ni ustreznih dokazil o že prejetih sredstvih za isti namen iz drugih virov (na dokumentu ni žiga in podpisa občine).
  •  Naložba ni izvedena v celoti:
        v pogodbi je predvidena oddaja le enega zahtevka, vlagatelj pa ga odda, ko naložba še ni izvedena v celoti. Primer: celotna naložba obsega nakup treh  strojev, upravičenec pa odda zahtevek za dva;
        predhodno ni bil priznan del investicije, ki pa ga mora vlagatelj kljub temu izvesti. Primer: upravičenec je oddal vlogo za investicijo nakupa 5 novih delovnih strojev, Agencija mu je odobrila le 4, ker eden ni izpolnjeval predpisane višine zmogljivosti. Upravičenec lahko odda zahtevek šele, ko izvede celotno investicijo, torej nakup vseh 5 strojev.
  •  Obrazci, ki so sestavni del zahtevka,  so nepopolno izpolnjeni, niso podpisani s strani vlagatelja ipd.
  •  Neustrezna poročila o opravljeni naložbi (ni opisa naložbe na obrazcu, ki je sestavni del zahtevka).
  •  Vlagatelj ni pričel z izvajanjem knjigovodstva FADN (pogodbena obveznost, da upravičenec začne z izvajanjem knjigovodstva FADN najkasneje 30 dni po izdaji odločbe. Upravičenec pa zahtevku ni priložil nikakršnega potrdila, da je pričel z izvajanjem).

Agencija je najpogostejše razloge za zavračanje zahtevkov objavila tudi na svojih spletnih straneh (www.arsktrp.gov.si – AKTUALNO), seznam pa bo sproti z obdelavo zahtevkov tudi redno dopolnjevala.

Vlagatelji, katerih zahtevke je Agencija zavrnila, lahko zahtevke za izplačilo ponovno oddajo. Vendar Agencija vse upravičence poziva k ustrezni pripravi zahtevkov za izplačilo in k izpolnjevanju pogojev, saj zavračanje zahtevkov za upravičence pomeni kasnejši rok izplačila odobrenih sredstev.
 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
24.05.2020 TEHNOSTROJ KIPER PRIKOLICA...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS