Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Objava štirih javnih razpisov iz 3. osi Programa razvoja podeželja 2007 - 2013


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo z današnjim dnem odprlo štiri javne razpise 3. generacije, s katerimi želi doseči izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih in spodbuditi diverzifikacijo podeželskega gospodarstva. Objavljeni bodo javni razpisi iz 3. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 za ukrepe Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti v višini 15 mio EUR, Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij v višini 20 mio EUR, Obnova in razvoj vasi v višini 10 mio EUR ter Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja v višini 6 mio EUR.

 

Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti

 

Ukrep 311 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti prinaša možnost, da se na kmetiji uredijo maloprodajne trgovine, ki poleg lastnih proizvodov nudijo tudi osnovna in druga živila. Podpira  gostinske dejavnosti na kmetiji (turistične kmetije), pridobivanje energije (predvsem fotovoltaiko) in predelavo lesa. Posebna novost razpisa je možnost kandidiranja na razpis z dejavnostmi predelave zelišč za farmacevtske namene, pridobivanje biodizla, soli in šote. Višina razpisa 3. generacije znaša 15 mio  EUR.

 

Na do sedaj objavljena razpisa je (po podatkih ARSKTRP na dan 20.3.2009)  za ukrep 311 prispelo 177 vlog. Zaprošenih sredstev je bilo dobrih 16,233 mio EUR. Odobrena sredstva so znašala dobrih 10,542 mio EUR.

 

Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij

 

Ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, je namenjen mikro podjetjem, ki so registrirani kot samostojni podjetnik posameznik, gospodarska družba ali zadruga, ki imajo sedež in opravljajo dejavnost izven naselij s statusom mesta. Mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 mio EUR letnega prometa in/ali letne bilančne vsote. V primerjavi s prejšnjim razpisom je ministrstvo razširilo seznam upravičenih dejavnosti. Za razpis tretje generacije je na voljo 20 mio EUR.

Na do sedaj objavljena razpisa je za ukrep 312 prispelo 180 vlog. Zaprošenih sredstev je bilo dobrih 19,529 mio EUR. Odobrena sredstva so znašala dobrih  12,256 mio EUR.

 

Obnova in razvoj vasi

 

Ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi podpira urejanje površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih, urejanje vaških jeder, urejanje infrastrukture in povezav v naseljih ter obnavljanje in izgradnjo in opremo večnamenskih zgradb skupnega pomena. Vlagatelji so občine, ki lahko vložijo več vlog letno. Bistvena novost tretje generacije javnega razpisa je tudi, da je na razpis mogoče kandidirati z objekti in območji, ki so nepremična dediščina oziroma spomeniki lokalnega/državnega pomena, kar je priložnost za obnovo starih vaških in trških jeder.
V zvezi z naložbo se mora opravljati neprofitna dejavnost. Za razpis tretje generacije je na voljo 10 mio  EUR.

Na do sedaj objavljena razpisa je za ukrep 322 prispelo 71 vlog. Zaprošenih sredstev je bilo dobrih 8,621 mio EUR. Odobrena sredstva so znašala 3,401 mio EUR.


Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

 

Ukrep 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja podpira obnovo kulturne, etnološke dediščine na podeželju (nepremične spomenike, spomeniška območja, nepremično dediščino, kulturno krajino, naselbinsko dediščino), muzeje na prostem, ekomuzeje, prostore za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine ter ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti lokalnega območja. Vlagatelji so lahko lastniki, solastniki in dolgoletni najemniki predmeta podpore, kar je novost razpisa tretje generacije, za katerega je na voljo 6 mio EUR.

 

Na do sedaj objavljena razpisa je za ukrep 323 prispelo 43 vlog. Zaprošenih sredstev je bilo  dobrih 1,893 mio EUR. Odobrena sredstva so znašala skoraj 256 tisoč EUR.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS