Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)UREDBA O FINANČNI POMOČI IN NIŽJI ZBORNIČNI PRISPEVEK

Vlada Republike Slovenije (RS) je na redni seji 23. aprila sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu ter Uredbo o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru za kmetijske proizvode. Dala je tudi soglasje za znižanje stopnje zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Vlada je še obravnavala Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva in gozdarstva v letu 2007 ter ga poslala Odboru DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Spremembe in dopolnitve Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu se nanašajo na tehnične popravke in usklajevanje z določili Zakona o kmetijstvu ter na dopolnitev ukrepa Nadomestilo kmetijskim gospodarstvom zaradi bolezni rejnih živali, ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi, kamor se uvršča tudi bolezen vranični prisad. Uredba o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu določa vrste ukrepov, upravičence, pogoje ter postopke dodelitve finančne pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu. Namen izvajanja ukrepov po tej uredbi je ohranjanje kmetijske dejavnosti ter ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. Zanje je letos predvidenih skoraj 209 tisoč EUR. Tovrstna nepovratna sredstva se izplačujejo po pravilih de minimis pomoči v kmetijstvu. Skupna sredstva, odobrena posameznemu upravičencu, ne smejo presegati 7.500 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Soglasje za znižanje stopnje zborničnega prispevka KGZS Vlada je dala Soglasje k določbam tretjega odstavka 3. člena, tretjega odstavka 5. člena in tretjega odstavka 6. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) za leto 2009. Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je na seji dne 18. decembra. 2008 sprejel Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka KGZS za leto 2009, v katerem je stopnje zborničnega prispevka znižal za 15%.

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS