Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)KGZS ZA ODPRAVO NEPRAVILNIH ODLOČB

Kmetijsko Gozdarska zbornica Slovenije poziva svoje člane, da se na izdane odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva in informativne izračune o odmeri dohodnine za leto 2008 pritožijo oziroma vložijo ugovor.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je odločno nasprotovala odločitvi Ministrstva za finance, da v povprečni znesek pripisanih subvencij za leto 2008 všteva OMD plačila. Po večkratnem posredovanju in protestih je vodstvo zbornice z ministrstvom za finance le našlo skupni jezik. Soglasno so ugotovili, da je bila povečana obdavčitev kmetov neupravičena in da se plačila OMD izključijo iz obdavčitev. Temu primerno bo izvedena sprememba že izdanega podzakonskega akta o povprečnih višinah pripisanih plačil za ukrepe kmetijske politike.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije zato poziva svoje člane, ki imajo svoja zemljišča v uporabi v katastrskih občinah z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, da se v predpisanem roku pritožijo na prejete odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2008, v katerih je pripisan povprečni znesek plačil OMD. Prejemniki odločb naj te skrbno preberejo in preverijo pravilnost podatkov, zapisanih na odločbi.

Vzorčni obrazci pritožb z dodatnimi pojasnili bodo od ponedeljka, 11. maja na voljo pri kmetijskih svetovalcih, v prostorih kmetijsko-gozdarskih zavodov in na spletni strani KGZS (www.kgzs.si).

Prav tako pozivajo vse prejemnike informativnega izračuna dohodnine za leto 2008 in v katerih je upoštevan povprečni znesek plačil OMD, da vložijo ugovor zoper informativni izračun. Obrazec za ugovor bo dosegljiv na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije (www.durs.gov.si) in na spletni strani KGZS (www.kgzs.si). Navodila za izpolnitev ugovora so del obrazca. Rok za ugovor za informativne izračune dohodnine, ki so bili izdani 8. maja letos, poteče 12. junija 2009.

Pritožbo  oziroma ugovor je treba poslati priporočeno na izpostavo davčnega urada, ki je odločbo izdala. Kopijo pritožbe oziroma ugovora skupaj s potrdilom o poslani pošti naj člani hranijo do prejema odgovora s strani davčnega urada. Pritožba in ugovor sta oproščena plačila upravne takse. (vir: KGZS, 8. maj 2009)

OBRAZCI ZA PRITOŽBO Z NAVODILI SO ŽE OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI ZBORNICE www.kgzs.si

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS