Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Kmetje in lastniki gozdov lahko dobijo povrnjene stroške izobraževanja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 15. maja v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za ukrep 111 – Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu. Cilj ukrepa je podpora izobraževanju, kar naj bi prispevalo k dvigu izobrazbene ravni ter tako povečalo produktivnost dela v kmetijstvu in gozdarstvu. Višina nepovratnih sredstev za ta namen znaša do 5 milijonov EUR. Predmet podpore so programi, ki se ne financirajo iz drugih javnih sredstev in niso del rednega izobraževanja. Seznam izvajalcev usposabljanja in preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij bo MKGP, skupaj z razpisom, objavilo na svoji spletni strani. Vlagatelji so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov ter lastniki oziroma solastniki zasebnih gozdov, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo in predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov. Udeleženci usposabljanj, ki so upravičeni do povračila stroškov za usposabljanje, so nosilci in člani kmetij, zaposleni v kmetijskih gospodarstvih ter lastniki oziroma solastniki zasebnih gozdov. Najvišja stopnja pomoči znaša do 100% upravičenih stroškov. * * * Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/ in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP): http://www.arsktrp.gov.si/si/javni_razpisi/ oziroma na telefonski številki ARSKTRP: (01) 580 77 92 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 in v petek od 8.00 do 14.30. Vprašanja lahko posredujete tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
20.08.2019 prodam izkopalnik kropirja...
19.08.2019 KUHN VBP 2160...
18.08.2019 hidravlično...
17.08.2019 3000 lit...
16.08.2019 pottinger...
16.08.2019 kosičnica vicon cm 230 f...
16.08.2019 Silokombajn Claas Jaguar 870...
15.08.2019 saturn II mx...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS