Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Kmetje in lastniki gozdov lahko dobijo povrnjene stroške izobraževanja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 15. maja v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za ukrep 111 – Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu. Cilj ukrepa je podpora izobraževanju, kar naj bi prispevalo k dvigu izobrazbene ravni ter tako povečalo produktivnost dela v kmetijstvu in gozdarstvu. Višina nepovratnih sredstev za ta namen znaša do 5 milijonov EUR. Predmet podpore so programi, ki se ne financirajo iz drugih javnih sredstev in niso del rednega izobraževanja. Seznam izvajalcev usposabljanja in preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij bo MKGP, skupaj z razpisom, objavilo na svoji spletni strani. Vlagatelji so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov ter lastniki oziroma solastniki zasebnih gozdov, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo in predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov. Udeleženci usposabljanj, ki so upravičeni do povračila stroškov za usposabljanje, so nosilci in člani kmetij, zaposleni v kmetijskih gospodarstvih ter lastniki oziroma solastniki zasebnih gozdov. Najvišja stopnja pomoči znaša do 100% upravičenih stroškov. * * * Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/ in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP): http://www.arsktrp.gov.si/si/javni_razpisi/ oziroma na telefonski številki ARSKTRP: (01) 580 77 92 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 in v petek od 8.00 do 14.30. Vprašanja lahko posredujete tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS