Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Vlada potrdila prvo spremembo nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja

Vlada RS je v sredo, 17. junija na redni seji potrdila prvo spremembo Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja 2007-2013 (NSN) in ga bo posredovala Evropski komisiji. Spremembe NSN so potrebne zaradi sprememb Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in so podlaga za črpanje dodatno pridobljenih sredstev. Večina sprememb NSN se nanaša na uporabo novejših podatkov za leti 2006 in 2007 pri analizi stanja ter natančnejši opis izvajanja novih prednostnih nalog in uporabe dodatnih finančnih sredstev iz naslova Evropskega načrta za oživitev gospodarstva. Slovenija bo, na podlagi Evropskega načrta za oživitev gospodarstva, ki ga je Evropski Svet sprejel decembra 2008, za navedene aktivnosti namreč dobila dodatnih cca. 11,5 mio EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Dve tretjini pridobljenih sredstev bo namenjenih za soočanje z novimi izzivi v okviru že obstoječega ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, tretjina evropskih sredstev pa bo namenjenih za vzpostavitev infrastrukture širokopasovnega interneta na podeželskih območjih v okviru novega ukrepa Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo. Spremembe omenjene uredbe Sveta se nanašajo predvsem na dodelitev neporabljenih sredstev iz evropskega proračuna ukrepom, ki lahko prispevajo k blažitvi finančne in gospodarske krize. Ta opredeljuje nove prednostne naloge, in sicer t.i. nove izzive (podnebne spremembe, obnovljivi viri energije, upravljanje z vodami, biotska raznovrstnost, ukrepi, povezani s prestrukturiranjem sektorja mleka in mlečnih izdelkov, inovacije) ter infrastrukturo širokopasovnega interneta na podeželskih območjih. Na podlagi Odločbe Komisije z dne 17. decembra 2008 o spremembi Odločbe 2006/636/ES o določitvi letne razdelitve zneska podpore Skupnosti za razvoj podeželja po državah članicah za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, je Slovenija iz tržnega reda za vino dobila dodatnih 4,2 mio EUR. Ta sredstva se dodajajo aktivnostim namenjenim ohranjanju tradicionalnih kmetijskih praks in vzdrževanju genetskega potenciala (ohranjanje vinogradov na strmih legah). V NSN se uvajajo tudi nekatere druge spremembe, ki so posledica ugotovitev sprotnega vrednotenja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 2013 in pobud socialnih partnerjev. Tako se v okviru 2. osi »Ohranjanje kulturne krajine in varovanje okolja«, uvaja nov ukrep »Revitalizacija kmetijskih zemljišč«. Cilj omenjene aktivnosti je zmanjšanje obsega kmetijskih zemljišč v zaraščanju. Na podlagi ugotovitev revizije kazalnikov, ki jo opravlja Evropska komisija, se spreminjajo tudi vrednosti posameznih kazalnikov. (vir: MKGP)

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS