Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)UGODNA SREDSTVA ZA KMETIJSTVO in PODJETNIŠTVOSlovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS, št. 63/2009 z dne 7.8.2009 objavil tri javne razpise. Razpisi se bodo izvajali v skladu s pravili državnih pomoči.

1.    KMETIJSTVO – PRIMARNA PRIDELAVA
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.

Upravičeni stroški primeroma: za gradnjo in adaptacijo hlevov, nakup opreme, materiala in strojev, posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo ter urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov.
    
Razpisanih je 1.500.000 EUR ugodnih posojil, obrestna mera EURIBOR (trimesečni) + od 0,25% do 0,35%. Skupna doba vračanja posojila z vključenim do 3 letnim neobveznim oz. možnim moratorijem je do 15 let.

Rok za oddajo prijav je: 11.9.2009.


2.     KMETIJSTVO - PREDELAVA, TRŽENJE, DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
Upravičenci: mikro, mala, srednje velika ter velika podjetja, vendar slednja le z manj kot 750 zaposlenih ter/ali 200 mio EUR prometa, izračunano v skladu s Prilogo I Uredbe 800/2008/ES, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Upravičeni stroški primeroma: za nakup objektov s pripadajočimi zemljišči, stroške pripravljalnih študij, gradnjo in nakup objektov, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe in nabavo osnovnih sredstev.

Razpisanih je 1.500.000 EUR ugodnih posojil, obrestna mera EURIBOR (trimesečni) + od 0,90% do 1,65%. Skupna doba vračanja posojila z vključenim do 3 letnim neobveznim oz. možnim moratorijem je do 12 let.

Rok za oddajo prijav je: 9.9.2009.

3.     PODJETNIŠTVO – NOVE INVESTICIJE
Upravičenci: velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah, zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah.

Upravičeni stroški primeroma: za nakup objektov s pripadajočimi zemljišči, stroške pripravljalnih študij, gradnjo in nakup objektov, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe in nabavo osnovnih sredstev.

Razpisanih je 11.100.000 EUR ugodnih posojil, obrestna mera EURIBOR (trimesečni) + od 0,90% do 1,65%. Skupna doba vračanja posojila z vključenim do 3 letnim neobveznim oz. možnim moratorijem je do 12 let.

Roki za oddajo prijav so: 7.9.2009, 15.10.2009 in zadnji rok 30.11.2009.
    
4.    Kontakt
Sklad načrtuje izvesti več informativnih predstavitev najavljenih razpisov po različnih statističnih regijah.
    
Aktualni javni razpisi in razpisne dokumentacije so na voljo na spletni strani Sklada: http://www.rdf-sklad.si ali http://www.rdf-sklad.si/razpisi.html. Vlagatelji lahko pridobijo informacije na sedežu sklada v Ribnici vsak delavnik od 9. do 12 ure ter tudi na tel. št.: 01/836-19-53 oz. na e. naslovu: rdf.sklad@siol.net.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS