Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Odločbe za naložbe v kmetijska gospodarstva 2005

Ljubljana, 25. november 2005 - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je 20. 5. 2005 v Uradnem listu objavila javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v kmetijska gospodarstva (ukrep 2) za leto 2005. Agencija je prejela 263 vlog za 1.800.000.000 SIT razpisanih sredstev. V teh dneh so vlagatelji prejeli odločbe. Izdanih je bilo 62 pozitivnih odločb in skupaj dodeljenih 690.192.079 SIT sredstev.
Zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev je agencija 185 vlagateljem izdala negativne odločbe. Najpogostejše pomanjkljivostih na vlogah so bile: neustrezna dokazila o prodajnih možnostih proizvodov, neveljavna dokazila za gradnjo in nakup opreme v objektih, neustrezna dokazila o vplivih naložb na okolje, neustrezna dokazila o finančnih pokritjih naložb, neusklajenost podatkov med dokazili in neustrezna izobrazba vlagatelja. Izdanih je bilo 13 sklepov o zavržbi, 3 vlagatelji pa so umaknili svoje vloge.
Vloge je pregledala strokovna komisija. Sprva se preveri popolnost prispelih vlog. Vloga je popolna, če je k vlogi priložen ustrezno izpolnjen originalni »Prijavni obrazec« ter vse priloge in dokazila, predpisana v razpisni dokumentaciji. Po pregledu vlog na popolnost se izvede preverjanje vsebinskega izpolnjevanja pogojev popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo.

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
24.05.2020 TEHNOSTROJ KIPER PRIKOLICA...
23.05.2020 Streu-mix...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS