Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)OBJAVA JAVNEGA RAZPISA ZA UKREP ZGODNJE UPOKOJEVANJE KMETOV

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 9. oktobra v Uradnem listu RS objavilo nov javni razpis za ukrep »Zgodnje upokojevanje kmetov« v okviru Programa razvoja podeželja RS 2007-2013. Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša do 1,4 mio EUR za odobrene letne rente upravičencem ter do 14 mio EUR za celotno obdobje izplačevanja rent. Poglavitna novost razpisa je širjenje kroga upravičencev s tistimi lastniki živali, ki v lasti nimajo ali nimajo dovolj kmetijskih zemljišč. Prijava na razpis mora biti na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja posredovana do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani ministrstva in agencije. Sredstva v obliki rente bodo prejeli upravičenci, ki se bodo odločili, da bodo zaradi prenosa kmetije na prevzemnika prenehali z opravljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetiji. Do podpore iz tega razpisa so upravičeni kmetje, starejši od 57 let in hkrati ne dosegajo upokojitvene starosti 63 let za ženske in 65 let za moške, so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti in še niso upokojeni. Prav tako morajo biti pripravljeni nepreklicno prenehati z opravljanjem pridobitne kmetijske dejavnosti, dopolnilne dejavnosti na kmetiji in pridobitne gozdarske dejavnosti ter celotno kmetijo prenesti na izbranega prevzemnika. Tisti upravičenci, ki nimajo 5 ha primerljivih kmetijskih površin, morajo imeti v stalni reji ali lasti vsaj 1000 pitancev perutnine (ali 200 puranov v turnusu ali 400 nesnic) ali 50 plemenskih samic oziroma 200 pitancev v turnusu, če redi kunce za meso ali 10 glav velike živine za intenzivno rejo živali ali 40 čebeljih družin. Finančna pomoč se zagotavlja v obliki letne rente, ki se izplačuje mesečno po dvanajstinah. Renta je sestavljena iz fiksnega dela, ki znaša 5.000 EUR na kmetijo na leto in iz variabilnega dela, ki je odvisen od velikosti prenesene kmetije. Variabilni del se izračuna na podlagi prenesenih primerljivih kmetijskih površin. Za vsak hektar prenesenih primerljivih kmetijskih površin se izplača znesek v višini 300 EUR/ha na leto, vendar največ za vključno 20 ha primerljivih kmetijskih površin. Če je prenesena kmetija večja, se morajo prenesti vse površine, vendar se renta ne poveča. Celoten znesek prejete rente v vsem obdobju, ki lahko traja največ 10 let, ne sme presegati 110.000 EUR na prenosnika. Čas trajanja rente je omejen na 70. rojstni dan prenosnika. Ko prenosnik pridobi pokojnino, se znesek rente zmanjša za znesek pokojnine. Delež prispevka EU sredstev v celotnih javnih izdatkih znaša do 75 odstotkov.

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS