Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Škodljiv predlog novele Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je ogorčena nad ravnanjem vlade

Vlada je 29. oktobra sprejela predlog novele Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in ga bo poslala Državnemu zboru v obravnavo. Nerazumno je, da vlada ni upoštevala predlogov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), ki jih je v sredo, 28. oktobra predstavila na Javni predstavitvi mnenj o Prihodnji ureditvi politike kmetijskih zemljišč in gozdov. KGZS odločno protestira proti takšnim ravnanjem vlade.

(Ljubljana, 30. oktobra 2009) – KGZS  ne razume odločitve vlade za tako hiter sprejem predloga novele, saj je le en dan prej potekala predstavitev mnenj, ki naj bi razrešila vprašanja in probleme v zvezi z Zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter Zakonom o kmetijskih zemljiščih.

KGZS je mnenja, da je tak predlog novele škodljiv in ne izboljšuje problematike gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti Republike Slovenije in ne odpravlja določenih nepravilnosti. Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi je v širšem javnem interesu slovenske države. Zato tudi delovanje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki skrbi za izvajanje teh funkcij, ne more biti predmet aktualne vlade. KGZS je presenečena, da vlada enostransko spreminja financiranje  v korist občin, na območju katerih ležijo državni gozdovi.

Nesprejemljivo je, da vlada s tem predlogom novele ukinja nadzor Državnega zbora nad delom Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Z ukinitvijo javnega nadzora bi bilo namreč možno kmetijska zemljišča in gozdove podrediti ozkim kapitalskim interesom in tako lažje iztisniti še več dobička za zasebne delniške družbe.

KGZS se ne strinja nad  predlogom, da se občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije, in z njimi gospodari sklad, namenja finančna sredstva, pridobljena s koncesijskimi dajatvami. Občine namreč s temi gozdovi nimajo nobenih stroškov. Škoda, ki nastaja na infrastrukturi zaradi prevoza lesa, ni omejena le na občine, kjer ležijo gozdovi, temveč tudi na ostale, skozi katere poteka prevoz lesa. Predlagatelj zakona tako zavestno jemlje prihodek skladu in ga finančno izžema.

KGZS se ne strina, da se nezazidana  stavbna zemljišča (kmetijska zemljišča) prenašajo na občine. Nujno bi morali postaviti kriterije, v katerem primeru bo sklad prenesel svoja zemljišča na občino neodplačano in v katerem proti plačilu.

Ta predlog novele ne prispeva k učinkovitejšemu gospodarjenju z gozdovi, saj izloča še zadnje vzvode države za nadzor nad gozdovi, katerih lastnica je. Ta novela prav tako ne rešuje problematike varovanja kmetijskih zemljišč ob meji, ki jih kupujejo tujci, problematike zaraščanja zemljišč in zaokroževanja zemljišč kmetijskih gospodarstev, ki je ena izmed temeljnih funkcij sklada.

KGZS pričakuje, da bodo v nadaljnjem postopku sprejemanja predloga novele v Državnem zboru upoštevani tudi njeni predlogi in stališča.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS