Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)MOŽNOST IZVENSODNE PORAVNAVE ZA KMETE IN ZADRUGE V POMURJU

Na pobudo ministrstva za pravosodje in ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Okrožno sodišče v Murski Soboti sporočilo, da je stečajni upravitelj v zadevi MIP Pomurka Reja d.o.o. ponovno proučil zahtevo za vrnitev poplačanih pogodbenih terjatev do 17 kmetov in kmetijskih zadrug. Stečajni upravitelj je prišel do sklepa, da je v predmetnih primerih šlo za običajna plačila ter tekoče dobave in ne za dejanja, ki so pravno izpodbojna v stečajnem postopku. Tožene stranke je pozval, da čim prej podajo odgovor ali soglašajo s tem, da umakne tožbe in da v tem primeru vsaka stranka nosi svoje stroške postopka. Kmetijski minister dr. Milan Pogačnik se je s problematiko stečaja Mesne industrije Pomurka seznanil ob zadnjem obisku vlade v Prekmurju in se skupaj s pravosodnim ministrom Alešem Zalarjem zavzel za iskanje možnih rešitev v zvezi z vodenjem stečajnega postopka v zadevi MIP – Pomurka reja d.o.o. Stečajni postopek Mesne industrije Pomurka - Pomurka reja d.o.o. Konec letošnjega aprila je bil pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti začet stečajni postopek nad dolžnikom MIP Pomurka - Pomurka reja d.o.o. Stečajni upravitelj je ob koncu 6-mesečnega zakonskega roka, ki se je iztekel 23. oktobra letos, vložil 37 izpodbojnih tožb, od tega 17 zoper kmete in zadruge. Stečajni upravitelj je na podlagi možnosti po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, zoper kmete in kmetijske zadruge vložil tožbe, s katerimi je zahteval vrnitev poplačanih pogodbenih terjatev v letu dni od uvedbe stečajnega postopka v stečajno maso. Pri tem je kmetijsko ministrstvo pridobilo informacijo, da je med toženimi strankami tudi več kmetov in kmetijskih zadrug, ki so s tem podjetjem sklenili kooperacijske pogodbe za rejo govedi, ob koncu pogodbenega razmerja pa tudi tristranske asignacijske dogovore o izplačilu sredstev. V prepričanju, da je šlo v teh primerih za običajen način poslovanja in poplačila terjatev, je kmetijsko ministrstvo v skladu z zgoraj navedenim zakonom, decembra 2009 pravosodnemu ministrstvu podalo predlog za uvedbo nadzora nad delom stečajnega upravitelja v opisanem stečajnem postopku. Ministrstvo za pravosodje je na podlagi omenjenega predloga zaprosilo Okrožno sodišče v Murski Soboti za podatke o stanju reševanja te zadeve. Iz poročila sodišča, ki ga je ministrstvo za pravosodje prejelo dne 21.12.2009 izhaja, da se stečajni upravitelj ni posvetoval s stečajnim sodnikom o vložitvi predmetnih tožb, o tem ga je obvestil šele po vložitvi tožb. Iz poročila tudi izhaja, da je stečajni upravitelj glede tožencev, ki so kmetje in zadruge, ponovno proučil zadevo in prišel do zaključka, da je v predmetnih primerih šlo za običajna plačila in tekoče dobave. V skladu s tem je tožencem pripravil dopise s pozivom, da se le-ti izjasnijo ali soglašajo s tem, da umakne tožbe in da v tem primeru vsaka stranka nosi svoje stroške postopka. Glede štirih tožencev, od tega dveh kmetov, je prišlo do končanja postopka na podlagi sklenjene poravnave. (vir: MKGP)

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS