Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)POSODOBITEV GRAFIČNIH ENOT RABE ZEMLJIŠČ KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (GERK)

V ponedeljek, 25. januarja so nosilci kmetijskih gospodarstev na dom začeli prejemati izpise iz registra kmetijskih gospodarstev (RKG), v katerih je razvidno novo stanje GERK-ov na njihovi kmetiji po izvedeni posodobitvi. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izpise poslalo tistim kmetijskim gospodarstvom, ki se jim je vsaj en GERK spremenil za več kot 50 m2. Izpisu je priložen spremni dopis, v katerem ministrstvo podrobneje pojasnjuje namen posodobitve, spremembe GERK-ov ter možnosti nosilcev za pregled in morebitne popravke. Ministrstvo naproša vse nosilce, da prejeti izpis dobro pregledajo. Če novo stanje ne izraža dejanskega stanja v naravi, morajo nosilci stanje uskladiti na svoji upravni enoti najpozneje en dan pred oddajo zbirne vloge, če jo oddajajo. Iz grafičnega pregleda se natančno vidi, kje in zakaj so bile površine odvzete. Popravek GERK-ov na upravni enoti je potrebno le za tiste nosilce, ki bodo ugotovili, da njihovo novo stanje ne ustreza dejanskemu stanju v naravi. GERK-e morajo nosilci urediti na upravni enoti v primeru spremembe dejanskega stanja v naravi, napačno določenega stanja v evidenci dejanske rabe, zamika GERK-ov glede na ortofoto oz. letalski posnetek in GERK-ov, ki so vrisani po katastru namesto po dejanski rabi ter odprave mostičkov, če ti niso bili odpravljeni v sklopu posodobitve. Predlogi za spremembo podatkov v evidenci rabe bodo posebej podvrženi kontrolam na kraju samem. Če bo pri takšni kontroli ugotovljeno, da je izjava nosilca v predlogu napačna, predlog pa bo delno ali v celoti zavrnjen, in če bo za to površino vložen zahtevek za ukrepe kmetijske politike, se zavrnjena površina ne bo štela kot ugotovljena površina za ukrepe kmetijske politike. Pri tem lahko v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, pride tudi do znižanja izplačil oziroma v primeru največjih odstopanj ali v primeru namerne kršitve tudi do izključitve iz plačil za tekoče leto oziroma v naslednjih letih. Hkrati ministrstvo opozarja, da popravki GERK-ov v sklopu posodobitve niso vključevali sprememb znotraj kmetijskih rab. Če je nosilec na primer preoral travnik in na novo vzpostavili njivo, mora spremembo rabe GERK-a urediti sam. Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo na upravni enoti sami odpraviti morebitne neskladnosti z dejanskim stanjem v naravi v naslednjih primerih: Sprememba dejanskega stanja v naravi; Napačno določeno stanje v evidenci dejanske rabe; Zamiki GERK-ov glede na ortofoto posnetek ter GERK-i, vrisani po katastru; Odprava mostičkov, če ti niso bili odpravljeni v sklopu posodobitve.(vir: MKGP) Več informacij o projektu posodobitve GERK-ov: www.mkgp.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novinarske_konference_izjave_za_medije/

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS