Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Novo besedilo uredbe o dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju

  Vlada RS je določila besedilo Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju. Vlada je prav tako sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov ter namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v RS 2007-2013 in določila njegovo prečiščeno besedilo.

Uredba o dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju


Uredba določa seznam zahtev, ki so določene na podlagi že sprejete zakonodaje na kmetijskem področju, način nadzora in sankcioniranja. Zahteve pokrivajo zdravje ljudi, živali in rastlin, ugodnega počutja živali ter dobre kmetijske in okoljske razmere.


Nova uredba vsebuje prenovljen sistem sankcioniranja, ki je usklajen z zakonodajo EU, posodobljene sklice na zakonodajo in prenovljene nekatere zahteve v obeh prilogah. Tako so recimo spremenjene zahteve, ki se tičejo pravočasnosti javljanja premikov in označitev za govedo, prašiče in drobnico, natančneje so razdelane zahteve pri standardu za fitofarmacevtska sredstva, spremenjena je zahteva, ki se tiče varstva zemljišč pred erozijo in dodana je zahteva o obveznem dovoljenju za namakanje rastlin. Popolnoma je prenovljen tudi standard za nitrate, ki je usklajen z novo uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Med važnejšimi novostmi so tudi spremembe obdobij prepovedi za gnojenje z dušičnimi gnojili in režima gnojenja na strmih površinah. Prav tako se bo dosledno upoštevala prepoved gnojenja v pasu ob vodotokih, skladiščenje hlevskega gnoja na kmetijskih površinah pa bo dovoljeno le pod določenimi pogoji. Izvajanje določenih zahtev te uredbe bo tako, poleg izvajanja osnovnih predpisov s področja okolja, pripomoglo k čistejšemu okolju.


V uredbi je spremenjen sistem sankcioniranja tako, da je meja za 3-odstotno sankcijo znižana s 100 na 50 točk, ki jih kmetovalec pridobi, če krši kakšno od zahtev. Prav tako so sankcije pri nekaterih zahtevah razdeljene na navadno, lažjo in težjo, kot je to opredeljeno v zakonodaji EU. Spremembi sta posledica zahtev revizorjev Komisije. Uvedene so tudi male kršitve, pri katerih je bil cilj, da ne vplivajo bistveno na zdravje ljudi in živali ter na okolje, biti pa morajo odpravljene v 15 dneh od ugotovitve. Če so odpravljene, sankcij ni, če pa niso, se štejejo za navadne kršitve in se ustrezno sankcionirajo.


Uredba pozna dve izjemi od obveznosti izpolnjevanja zahtev, in sicer: vlagatelje, ki v programskem investicijskem obdobju 2004–2006 in 2007– 2013 v skladu s predpisom, ki ureja program razvoja podeželja, vlagajo v izboljševanje posameznega standarda, se ta ne sankcionira do dokončanja naložbe; pri ukrepu "mladi kmetje" iz predpisa, ki ureja enoten programski dokument, se za standard, v katerega vlagatelji vlagajo v triletnem investicijskem obdobju, ki izhaja iz poslovnega načrta, med njihovo dejansko naložbo ocena kršitev ne upošteva pri določitvi odstotka znižanja neposrednega plačila.

uredbo si lahko v celoti ogledate na naslovu: http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010007.pdf

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS