Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)O izzivih logaškega in notranjskega kmetijstva


PRAZNIJO SE TUDI VEČJI HLEVI
KGZS in druge ustanove o sodelovanju za ohranitev kmetijstva na Notranjskem

Včeraj je  v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) – odbora izpostave (OI) Logatec – v logaških občinskih prostorih potekalo strokovno srečanje, kjer so spregovorili o sodelovanju in povezovanju ustanov za boljše delo v kmetijstvu. Udeležili so se ga predstavniki občine, upravne enote, kmetijskih zadrug, gozdarjev, društev s področja kmetijstva in podeželja ter združenj, zvez in služb, ki delajo v kmetijstvu in na podeželju. Na srečanju so spregovorili o odprtih vprašanjih, s katerimi se spoprijema kmetijstvo na območju Logatca in sosednjih občin, predvsem pa o tem, kako bi občina, upravna enota in država dala pravo mesto sedaj pogosto podcenjenemu kmetijstvu.  

V nagovoru je predsednik logaškega odbora izpostave KGZS Tone Kokelj izrazil zaskrbljenost nad trenutnim stanjem v kmetijstvu, hkrati pa prisotne pozval, da v okviru svojih pristojnosti in možnosti prispevajo k temu, da bi se položaj izboljšal. »Poklicani naj opravijo svoje poslanstvo in koristijo kmetijstvu. Zaskrbljujoče namreč je, da se na logaškem praznijo hlevi, v katerih so tudi večje črede,« je povedal Kokelj.

»Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije zastopa interese vseh članov, še posebej pa poudarjamo pomen malih kmetov in kmetij, ki se nahajajo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje, ki jih je tudi na območju Logatca veliko. Državo opozarjamo, da naj tudi s primernimi razpisi spodbuja in ohranja majhne kmetije, ki so ključne za poseljenost in obdelanost podeželja, « je v pozdravu opozoril predsednik KGZS Ciril Smrkolj.

Opozoril je tudi na slab dohodkovni položaj kmetov, ki ga lahko izboljšajo tudi z neposredno prodajo potrošniku. »Velik problem so tudi škode po divjadi in zvereh, zato dosledno evidentirajte škode. Za lovno divjad pošljite prijavo lovski družini, za škode po zavarovanih vrstah pa pooblaščencem Zavoda za gozdove Slovenije. Kopije prijav pa pošljite neposredno na zbornični urad.
V sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v okviru skupne kmetijske politike pripravili tudi nove ukrepe, ki so pomembni za Notranjsko, in sicer  ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov. V pripravi je tudi zakon o kmetijskih zemljiščih, ki bo uvedel kazni za neobdelano kmetijsko površino. S tem bomo omejili njihovo nadaljnje zaraščanje,« je še povedal Smrkolj. Predsednik KGZS je predstavil še aktivnosti zbornice pri spremembah opredelitve območij z omejenimi dejavniki ter spremembah GERK-ov. Načelnica upravne enote Logatec Ljudmila Kunc pa je kmete opozorila, da naj pravočasno uredijo GERK-e po navodilih, ki so jih prejeli na dom.

Član odbora izpostave KGZS Logatec Andrej Fečur je opozoril na uporabo kmetijskih površin za rekreacijo, še posebej na sprehajanje psov, saj njihovi lastniki večinoma ne počistijo za njimi. S tem se povečuje nevarnost prenosa raznih bolezni na domače živali in ljudi, zato bi morala za ozaveščanje lastnikov psov več storiti občina.

Na koncu srečanja je direktor KGZS – Zavoda Ljubljana Jože Benec pozval kmete, naj pogosteje izkoristijo pomoč kmetijske svetovalne službe pri izpolnjevanju zahtev navskrižne skladnosti in pri vseh vprašanjih, ki se tičejo ukrepov skupne kmetijske politike ter strokovnih vprašanj.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS