Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)EVROPSKI KMETJE POTREBUJEJO KMETIJSKO SVETOVALNO SLUŽBO

Evropska unija z Uredbo Sveta (ES) št.: 1782/2003, zahteva od držav članic, da do 1. januarja 2007 vzpostavijo sistem svetovanja kmetom glede navzkrižne skladnosti. Svetovalna dejavnost mora zajemati z zakonom predpisane zahteve o ravnanju ter načelo dobrega kmetijskega in okoljskega delovanja. Kmetije morajo izpolnjevati predpisane zahteve iz navzkrižne skladnosti, če želijo v polni meri pridobiti vsa plačila, ki so jim na voljo.

Posvet strokovnjakov CIFAS, 28. in 29. novembra v Copenhagnu

  

Uspešna udeležba na sestanku skupine sestavljene iz predstavnikov vlad in kmetijskih svetovalnih služb petindvajsetih držav EU (ta v projektu z imenom CIFAS proučuje okoljske indikatorje povezane z navzkrižno skladnostjo in kmetijskim svetovanjem), potrjuje dosedanji posluh slovenske vlade do delovanja kmetijske svetovalne službe, kot pomoč kmetom pri gospodarjenju in izpolnjevanju okoljskih ter drugih zahtev, ki izhajajo iz domače ter Evropske zakonodaje. To je bil drugi sestanek omenjene skupine. V okviru projekta poteka natančen pregled organiziranja kmetijskih svetovalnih služb v Evropski uniji in njihove usposobljenosti do zahtev Uredbe Sveta (ES) št.:1782/2003 glede okoljskih indikatorjev ter svetovalnih orodij, ki so na voljo.

Na posvetu je predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS predstavil sistem kmetijske svetovalne službe v Sloveniji, na katerega smo lahko ponosni, saj omogoča enakovreden servis vsem kmetom. Predstavitve podobnih delujočih sistemov v drugih evropskih državah (Anglija, Škotska, Poljska, Slovaška in Danska) so pokazale razlike, ki so odraz zgodovinskih razmer, naravnih danosti, finančne moči kmetov ter razvoja družbe kot celote. V diskusiji je postalo jasnejše tudi stališče sodelujočih predstavnikov evropske komisije. Poudarili so, da komisija ne bo posegala v ureditev znotraj posameznih držav. Za izpolnitev zahteve iz direktive pa lahko obstajajo tako javne ali javno financirane službe kot je to primer v Sloveniji, kot popolnoma zasebna podjetja ali pa različne kombinacije obeh sistemov. Obstoječi sistem kmetijske svetovalne službe Slovenije ustreza zahtevam Evropske unije.

 

Iz predstavitev je močno izstopal sistem Danske kmetijske svetovalne službe, ki je v svoji bogati zgodovini prešla skozi več oblik in glede na dejstvo, da ima razvito kmetijstvo z visoko plačilno sposobnimi ter zahtevnimi kmeti v povprečju 1 svetovalca za 20 kmetij, ki sistem v veliki meri financirajo same. Predstavljeni podatki iz različnih držav članic kažejo izjemne  razlike med državami v številu usposobljenih svetovalcev na določeno število kmetij zato razprava ni prinesla zaključka, koliko svetovalcev bo potrebnih v posamezni državi za izpolnitev zahtev iz Uredbe. V praksi bo prav tako težko ločevati svetovanje za potrebe navzkrižne skladnosti predpisov od ostalega svetovanja, ki ga obstoječe službe že izvajajo, zlasti ob možnosti financiranja svetovanja na podlagi ukrepov novega Programa razvoja podeželja 2007- 2013.

 

Kmetijski svetovalci znotraj EU uporabljajo podobne svetovalne metode kot smo jih v preteklosti zelo uspešno razvili v Sloveniji, kar je razumljivo saj smo vseskozi sledili razvoju kmetijskega svetovanja v sosednjih državah. Internet postaja glavno orodje v rokah svetovalnih služb. Tudi v nekaterih drugih državah kmetijski svetovalci porabijo veliko časa za administrativno podporo izvajanju ukrepov kmetijske politike, kar slabi njihovo strokovno moč. Kmetje v Evropi so danes lahko uspešni le, če imajo dostop do tehnološkega, okoljskega, finančnega, gozdarskega in drugega svetovanja, ki pomeni najhitrejši pretok novega znanja v prakso, za kar se morajo svetovalci neprestano izobraževati saj znanje zastara mnogo hitreje kot se je to dogajalo v preteklosti.

 

Predvideva se, da bo komisija EU preverjala države članice glede usposobljenosti njihovih svetovalnih služb za zahtevano svetovanje iz uredbe, zato nekatere države članice že izvajajo  akreditacijo kmetijskih svetovalcev za ta namen.Slike:

 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS