Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)KGZS za spremembo lovske zakonodaje o divjadi in gozdnih prometnicah


NEUSTREZNA IN NEUČINKOVITA ZAKONODAJA

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije že dolgo časa opozarja, da naraščanje števila prostoživečih živali povzroča velike težave kmetom ter prebivalcem na podeželju.      Trenutna zakonodaja zelo neučinkovito posega na to področje, saj se na eni strani nekatera sprejeta zakonodaja ne izvaja, na drugi strani pa je veliko neustreznih in pomanjkljivih predpisov.
Zato so udeleženci okrogle mize, ki jo je v četrtek, 25. februarja, v Črnomlju organizirala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije z območnima enotama Novo mesto in Kočevje, sprejeli nekatere sklepe in postavili odločne zahteve do države oziroma vlade.

DIVJAD

1.  Zahtevamo takojšnjo spremembo oziroma prilagoditev lovske zakonodaje evropskim pravnim normam – divjad je nikogaršnja last.
2.   Država je v zvezi z prijavami škod s strani oškodovancev dolžna takoj poravnati ocenjene škode po vseh zavarovanih vrstah živali, v kolikor je bil zahtevek za povrnitev škode pozitivno ocenjen s strani pooblaščencev Zavoda za gozdove Slovenije.
3.   Država mora v prehodnem obdobju, do sprejema nove zakonodaje o lovstvu, urediti sistem ocenjevanja škod po lovni divjadi v gozdovih in na kmetijskih površinah. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mora zagotoviti redno plačilo škod s strani koncesionarjev.
4.  Udeleženci okrogle mize zahtevamo, da vlada takoj sprejme ukrepe za ureditev nevzdržnega stanja prevelikega števila populacij zavarovanih vrst in lovne divjadi v prostoru.
5.    Udeleženci okrogle mize zahtevamo, da se s sklepi okrogle mize seznani poleg vlade še državni zbor, državni svet ter širša slovenska javnost.
V kolikor vlada  ne bo pristopila k takojšnjemu reševanju nastale problematike ter v roku treh mesecev začela izvajati ustreznih ukrepov,   bodo udeleženci okrogle mize pozvali Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, predstavnike lokalnih skupnosti in drugih nevladnih organizacij v kmetijstvu, da v znak nestrinjanja organizirajo različne oblike državljanske nepokorščine.GOZDNE PROMETNICE

1. Zahtevamo spremembo zakonodaje, ki bo omogočila  gradnjo gozdnih cest društvom lastnikov gozdov. V primeru velikega števila lastnikov in solastnikov naj za gradnjo zadošča soglasje tistih lastnikov zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67 % površin zemljišč na predvideni trasi gozdne ceste.
2. Zahtevamo, da se pri načrtovanju  in vzdrževanju gozdnih prometnic aktivno vključijo  tudi lastniki gozdov.  
3. Zahtevamo, da se v primeru ustanavljanja parkov in zavarovanih območij pridobi soglasja lastnikov in uredi sistem odškodnin za omejitve gospodarjenja.
4. Zahtevamo takšno spremembo Zakona o agrarnih skupnostih, ki bi omogočila njihovo boljše delovanje in gospodarjenje. 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
24.05.2020 TEHNOSTROJ KIPER PRIKOLICA...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS