Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Terminski načrt javnih razpisov

Terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007 - 2013 v letu 2010

UKREP                                                                                                           OBJAVA    JR
111     Usposabljanje za delo v kmetijskem,gozdarskem in živilskem sektorju     julij 2010
112     Pomoč mladim prevzemnikom kmetij     oktober 2010
113     Zgodnje upokojevanje kmetov     april 2010
121     Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe na področju živinoreje, poljedelstva in medu    maj 2010
121     Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe na področjusadjarstva, vinogradništva, hmeljarstva in vrtnarstva     oktober 2010
121    Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe mladih prevzemnikov kmetij     oktober 2010
121     Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe namenjene prilagoditvi na nove izzive     maj 2010
122     Povečanje gospodarske vrednosti gozdov     maj 2010
123     Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije z dopolnilno dejavnostjo, agrarne in pašne skupnosti na podlagi pogodbe in kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo grozdja in vina oziroma pridelavo oljk.    april 2010
123     Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge     december 2010
125     Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva – komasacije in agromelioracije     marec 2010
125     Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva – namakanje     april 2010
132     Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane     april 2010
133     Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za roizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane     april 2010
142     Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev     april 2010
311     Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti     april 2010
312     Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij     april 2010
321     Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo     marec 2010
322     Obnova in razvoj vasi     april 2010
323     Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja     april 2010


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
14.10.2019 2200 lit...
13.10.2019 Gaspardo NINA 300...
12.10.2019 Amazone D8-30...
11.10.2019 kuhn...
10.10.2019 Lamborghini...
10.10.2019 Trosilec mineralnih gnojil...
09.10.2019 250 cm...
09.10.2019 Prodam.nakladača za gnoj...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS