Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Z boljšo ozaveščenostjo do večje uporabe lesa

V okviru projekta evropskega čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in avstrijsko Koroško Alpe Adria Holz/Les je v sredo, 21. aprila 2010, v Slovenj Gradcu potekala uvodna konferenca, katere rdeča nit je bila predvsem povezovanje tradicije s sodobnostjo.

 

Udeležence konference so z uvodnimi nagovori pozdravili župan občine Slovenj Gradec Matjaž Zanoškar, podpredsednik OZS in predsednik UO OZS Štefan Pavlinjek, predsednik SGZ Benjamin Wakounig in predstavnik Gospodarske zbornice za Koroško Siegfried Egger. Vsi govorniki so se strinjali, da naravnemu bogastvu, ki združuje Slovenijo in Avstrijo, posvečamo premalo pozornosti. Po njihovem mnenju je projekt Alpe Adria Holz/Les zato odlična priložnost, da na tem področju naredimo korak naprej. Projekt ne predstavlja le poslovne priložnosti za sodelujoče obrtnike in podjetnike, ampak je zagotovo tudi priložnost za iskanje dobrih rešitev pri izboljševanju poslovnega okolja za obrt, mala in srednje velika podjetja, za boljšo in intenzivnejšo izmenjavo znanja, za izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter za sodelovanje in vzajemnost pri informiranju in svetovanju.

 

Poleg gozdnega bogastva Slovenijo in Avstrijo združuje tudi prizadevanje za ustvarjanje izdelkov iz lesa s čim višjo dodano vrednostjo. Slovenija se pri tem srečuje z izzivom relativno manjše porabe lesa na prebivalca (v primerjavi z Avstrijo imamo v Sloveniji v povprečju tudi dvakrat manjšo porabo lesa na prebivalca, kar nedvomno kliče po osveščanju kupcev o dobrobitih lesa (leseni izdelki, lesna gradnja, les kot obnovljiv vir energije …).

 

Kot primera dobrih praks, ki krepita zavest kupcev o pomenu in uporabi lesa in kupce spodbujata, da bi čim bolj uporabljali les, sta se iz Slovenije predstavila Naš vrt – poslovno združenje različnih podjetij in poklicev, ki skrbi za urejeno okolico doma in Vila Bravum – skupina malih in srednje velikih podjetij s področja urejanja doma in okolice doma. Z nasprotne stani meje pa sta se predstavila organizacija za podporo celotnega avstrijskega gozdnega in lesnega gospodarstva proHolz in mizarska skupnost Lavanttaler Tischlergemeinschaft

 

Moderatorka Okrogle mize na temo »Inovativni izdelki iz lesa in lesena gradnja s tržnim potencialom temelječi na tradiciji iz Slovenije in avstrijske Koroške« mag. Tadeja Colnar Leskovšek (INOA) je poudarila, da je eden ključnih načinov za povečevanje dodane vrednosti v lesno-predelovalni dejavnosti spodbujanje inovativnosti. Analize notranjega okolja najbolj inovativnih skupin, tudi sektorjev, so pokazale, da je inovativno okolje značilno po tem, da se v njem srečujejo različni posamezniki z veliko mero raznolikosti. Npr. anketa, izvedena med slovenskimi tesarji je pokazala, da so veliki večini anketiranih najboljši vir znanja pri razvoju novih proizvodov/storitev oz. inovacij, sejmi in strokovne razstave, torej mesta, kjer se srečajo z raznolikostjo ponudbe, kupcev ipd. Še bolj trajen vzvod inovativnosti po mnenju mag. Tadeje Colnar Leskovšek je, ko raznoliki akterji pridejo v stik in izmenjajo izkušnje, znanje, ter se povezujejo z namenom ustvarjanja novih, inovativnih rešitev – npr. ko se lesarji srečajo s poznavalci zdravilnih učinkovin posamezne vrste lesa, ali pa mizarji z arhitekti, etnologi, ekologi, tehnologi ipd..

 

Dr. Manja Kitek Kuzman iz Biotehniške fakultete je predstavila različne primere lesenih gradenj na slovenskem in poudarila, da je delež lesne gradnje v Sloveniji glede na njeno lego in naravno danost bistveno premajhen. Po mnenju dr. Žive Deu iz Fakulteta za arhitekturo imamo v Sloveniji dobro arhitekturo, vendar marsikateri primeri ne sodijo v naš prostor, saj ne spoštujejo naše tradicije. Hkrati pa meni, da imamo v Sloveniji veliko vzorov, ki kažejo na to, kako tradicijo prenesti v sodobnost. Eden takšnih primerov je npr. idrijska čipka. Etnolog dr. Janez Bogataj pravi, da »kulturna dediščina Slovenije sporoča, da so bili izdelki iz lesa, od stavb do predmetov vsakdanje uporabnosti, v preteklostih veliko bolj značilni tudi kot tržni asortimenti, kot so danes. Danes odhaja iz Slovenije, tretje najbolj gozdnate države v Evropi, predvsem temeljno gradivo, torej les v obliki prvovrstne hlodovine.« dr. Bogataj pomen in uspeh projekta Alpe Adria Holz/Les vidi predvsem v spremembah načinov razmišljanj, ki bodo pomenila nadaljevanje stoletnih sobivanj z lesom in sooblikovanje regionalnih kulturnih različnosti, torej bogastev, na katerih temelji tudi prihodnja razpoznavnost Evropske Unije. Hkrati je opozoril tudi na to, da je odnos mladih do tradicije slab predvsem zato, ker jo slabo posredujemo. »Vzgoja odnosa do lesa je potreba v jedru, na predšolski stopnji«, pravi dr. Bogataj.

 

Udeleženci konference so na vodeni delavnici za ustanovitev čezmejne lesne skupnosti predstavili svoje poglede na čezmejno sodelovanje in ideje oz. izdelke, s katerimi bi lahko nastopili na skupnih trgih. Nadaljnje delo, v okviru katerega bodo udeleženci uresničevali začetne ideje in ustanovili skupno blagovno znamko, se bo v prihodnje izvajalo v manjših projektnih skupinah.

 

V skladu z osrednjo temo uvodne konference so v Koroški galeriji likovnih umetnosti pripravili razstavo lesenih izdelkov temelječih na kulturni dediščini Slovenije in avstrijske Koroške. Razstava prikazuje nekaj izbranih pričevanj ali zgodovinskih spominov, ki govorijo o človekovi povezanosti z lesom v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem. Te vezi segajo na vsa področja človekovega gospodarskega, družbenega in duhovnega prizadevanja. Govorijo o povezanosti posameznika, družine, prebivalcev kraja ali pokrajine z naravnim in kulturnim okoljem, ki je v posameznih obdobjih zgodovinskega razvoja omogočalo, da so si ljudje z lesom oblikovali bivališča, notranjo opremo, predmete in orodja, načine priprave in uživanja hrane, vse do predmetov, ki so sooblikovali njihova duhovna obzorja. Opredmeteni zgodovinski spomini so zato bogastvo kulturnih dediščin, hkrati pa tudi odlična izhodišča za načrtovanje novih, sodobnih lesenih izdelkov in bivališč, po meri naših sodobnih življenj, a še vedno izhajajočih iz modrosti in »modelov«, ki so ostali na sitih zgodovine. Razstava, pripravljena v okviru projekta Alpe Adria Les/Holz bo v Koroški galeriji na ogled do 16. maja 2010.

 


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS