Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)UGODNA SREDSTVA ZA KMETIJSTVO, PODJETNIŠTVO IN LOKALNO INFRASTRUKTURO


Slovenski regionalno razvojni sklad, Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja je objavil razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil, in sicer za projekte občin na področju lokalne in regionalne javne infrastrukture ter za projekte vlagateljev na področju podjetništva ter kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti. Skupno je tako razpisanih 20,3 mio EUR sredstev. Spodbude Sklada bodo preko razpisov usmerjene v projekte, ki bodo zasledovali naslednje vidne učinke: povečanje števila zaposlenih, povečanja kosmatega donosa od poslovanja, dvig kakovosti življenja na podeželju, itd. Razpisi se izvajajo v skladu s pravili državnih pomoči.

1.     OBČINE – lokalna in regionalna javna infratsruktura

Javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture (Ur. list RS, št. 27/2010 z dne 2.4.2010) nudi sredstva občinam za projekte na področju vodooskrbe, cestnega omrežja, podjetništva, okolja in prostora, komunalne infrastrukture, šolstva, zdravstva, socialnega varstva, športa, kulture in trajnostne rabe energije.  Za projekte občin je tako  razpisanih 9.000.000,00 EUR ugodnih posojil. Projekti bodo s strani Sklada lahko sofinancirani v višini do 100% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV). Obrestna mera pri posojilih se bo gibala med Euribor (trimesečni) + 0,25% letno in Euribor (trimesečni) + 1 % letno, odvisna pa je od koeficienta razvitosti občin v letu 2010 glede na Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin (UR.l.RS, št. 61/2009). Razpis pri posojilih omogoča skupno doba vračanja do 15 let z možnostjo vključitve moratorija na odplačilo glavnice do 3-eh let. Prvi rok za oddajo prijav je 18.5.2010, drugi rok 1.7.2010 in zadnji tretji rok 3.9.2010.

2.      KMETIJSTVO - predelava, trženje, dopolnilne dejavnosti in
        PODJETNIŠTVO – podjetniški projekti

Javni razpis za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja in projektov na področju kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti (Ur. list RS, št. 33/2010 z dne 23.4.2010) omogoča sofinanciranje projektov podjetniškega značaja (namen B) in projektov na področju dopolnilnih dejavnosti ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2). Skupno je po tem razpisu na razpolago 11.300.000,00 EUR ugodnih posojil, od česar je 10.300.000,00 EUR namenjenih podjetniškim projektom (namen B) in 1.000.000,00 EUR projektom dopolnilnih dejavnosti, predelave in trženja kmetijskih proizvodov (namen A2). Pravico kandidiranja imajo vlagatelji, ki imajo svojo dejavnost registrirano po Zakonu o gospodarskih družbah ali Zakonu o zadrugah, pri namenu A2 pa lahko kandidirajo tudi kmetijska gospodarstva. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran v višini do največ 75% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) ter do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči. Razpis pri posojilih omogoča skupno doba vračanja do 12 let z možnostjo vključitve moratorija na odplačilo glavnice do 3-eh let. Obrestna mera se bo gibala med Euribor (trimesečni) + 0,90% letno do + 1,65% letno in je odvisna od koeficienta razvitosti občine v letu 2010, v kateri se nahaja projekt. Prvi rok za oddajo prijav je 24.5.2010, naslednji roki pa so: 12.7.2010 in 3.9.2010.

3.    KONTAKT

Aktualni javni razpisi in razpisne dokumentacije so na voljo na spletni strani Sklada: http://www.rdf-sklad.si. Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnih razpisih, vsak delavnik od 9. do 12 ure, v Sektorju za izvajanje spodbud in sicer, na tel. št.: 01/836-19-53 oz. na naslovu: rdf.sklad@siol.net.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
24.05.2020 TEHNOSTROJ KIPER PRIKOLICA...
23.05.2020 Streu-mix...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS