Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Kmetom kršena pravica do sofinanciranja kmetijskih zavarovanj

KGZS opozarja na nevzdržno stanje na področju kmetijskih zavarovanj  

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) izražajo ogorčenje nad nevzdržnim stanjem na področju kmetijskih zavarovanj. V tem letu so se zavarovalni pogoji zaostrili (dvig premijskih stopenj pri zavarovanju kmetijske proizvodnje, uvedba odbitnih franšiz, navzgor omejena zavarovalna vsota,…), zavarovalnice pa se postopno umikajo iz področja kmetijskih zavarovanj. Zato raste tudi število kmetov, ki so ostali brez možnosti zavarovanja kmetijske proizvodnje, čeprav izpolnjujejo vse zahtevane pogoje. Po trenutnih ocenah naj bi bilo takšnih kmetov v letošnjem letu približno 2000. Po Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2010 so do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje upravičena vsa kmetijska gospodarstva kot fizične ali pravne osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov. Kmetom je kršena temeljna pravica do sofinanciranja kmetijskih zavarovanj, saj se sofinanciranje namenja le tistim kmetom, ki ustrezajo nenapisanim merilom posameznih zavarovalnic. KGZS dvomi o pravni veljavnosti izvajanja uredbe, saj temelji na pravilih dodeljevanja državnih pomoči, ki med drugim skrbi za preprečevanje izkrivljanja konkurence na trgu z državno pomočjo.

Na KGZS dnevno dobivajo veliko število klicev in pisem kmetov, ki svoje kmetijske proizvodnje ne morejo zavarovati in so s strani zavarovalnic zavrnjeni kot »neželena stranka«, ali pa jim zavarovanje kmetijskih posevkov in plodov ter živali pogojujejo z sklenitvijo premoženjskih zavarovanj pri isti zavarovalnici. V KGZS se zavedajo, da zavarovalnice zlasti v zadnjih letih beležijo izgube zaradi številnih naravnih nesreč, hkrati pa že več let opozarjajo na vzpostavitev stabilnejšega sistema reševanja tveganj v kmetijstvu ter nenazadnje vključitev dodatnih zanimivejših zavarovalnih produktov. V KGZS zato pozivajo predvsem vlado, da v kratkem uredi področje tveganj v kmetijstvu, kmetom pa zagotovi varnost ob neugodnih vremenskih pojavih in naravnih nesrečah. KGZS zahteva, da na MKGP preverijo izvajanje sedanje Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2010 z vidika enakopravnosti dostopa do subvencije. Število kmetov, ki ne morejo zavarovati kmetijske proizvodnje, v letošnjem letu stalno narašča - po trenutnih ocenah bo v letošnjem letu iz sistema kmetijskih zavarovanj tako izpadlo približno 2000 kmetov. Ti kmetje sporočajo, da jim nekatere zavarovalnice ne bodo več sklenile zavarovanja kmetijske proizvodnje in tako ostajajo tudi brez osnovne pravice sofinanciranja premij kmetijskih zavarovanj, ki jim na podlagi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2010 tudi pripada.

Čeprav na MKGP odgovarjajo, da bodo težave kmetov, ki jih bodo zavarovalnice zavrnile, reševali individualno, v KGZS takemu zagotovilu ne verjamejo, saj za to ni zakonskih podlag ne v Sloveniji ne v EU. Po toči zvoniti bo prepozno. Ob tem pa ne gre spregledati dejstva, da Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 102-5074/2007) v 4. odstavku 3. člena izključuje pridobitev pomoči iz naslova tega zakona, v kolikor je bila omogočena pridobitev državne pomoči v obliki sofinanciranja zavarovalne premije. Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 67/03, 79/04 , 81/06 in 68/2008 z dne 8. 7. 2008 celo posebej navaja, da se škoda v kmetijski proizvodnji ali na gospodarskih objektih kmetijskih gospodarstev, ki jo povzročijo neugodne vremenske razmere oziroma množičen izbruh rastlinskih škodljivih organizmov oziroma živalskih bolezni, ne ocenjuje, če je za določeno vrsto neugodnih vremenskih razmer, izbruh rastlinskih škodljivih organizmov ter živalskih bolezni možno pridobiti državno pomoč v obliki sofinanciranja zavarovalne premije. Neocenjeno škodo pa ni mogoče obravnavati v nadaljnjih postopkih. Nad tem dejstvom so na KGZS resnično ogorčeni in MKGP še enkrat pozivajo, da najde rešitev za leto 2010, ki bo vsem kmetom omogočila zavarovanje kmetijske proizvodnje in uveljavitev pravice iz naslova sofinanciranja zavarovalnih premij.

KGZS vse kmete, ki jim zavarovalnice ne bodo želele skleniti kmetijskih zavarovanj, še poziva, da od svojih zavarovalnih agentov zahtevajo pisno izjavo s kratko obrazložitvijo, zakaj ni možno skleniti zavarovanja kmetijske proizvodnje. Če se bodo tovrstni primeri na MKGP obravnavali individualno, bodo kmetje v postopkih, glede na izkušnje, ki jih zasledimo v podobnih primerih, potrebovali tovrsten dokument. Priporočljivo je, da eno kopijo pisne izjave pošljejo tudi na KGZS.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS