Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPIS



Kmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)



RAZPISA ZA FINANČNO POMOČ OB SMRTI, INVALIDNOSTI ALI NESPOSOBNOSTI ZA DELO

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je v Uradnem listu RS objavilo nov javni razpis za ukrep »Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo na kmetijskem gospodarstvu«. Okvirna višina celotnega razpisa znaša do 300.000 evrov. Prijava na razpis mora biti na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja posredovana do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki se objavi na spletni strani ministrstva in agencije.
Nepovratna sredstva bodo prispevala k premostitvi težav ob izgubi delovne sile in ohranjanju kmetijske proizvodnje na prizadetem kmetijskem gospodarstvu.
Javni razpis je namenjen blažitvi poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica smrti ali najmanj II. kategorije invalidnosti ali več kot šestmesečne osemurne začasne nezmožnosti za delo oziroma primerljive vsote ur za najmanj štiriurno začasno nezmožnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju.
Vlagatelji za ta ukrep so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Škodni dogodek je moral nastati oziroma je bil ugotovljen ali priznan največ 12 mesecev pred oddajo vloge. V primeru kmetije se škodni dogodek nanaša na nosilca ali člana kmetije, ki je bil na dan škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 3.750, najvišji pa 7.500 evrov.

*    *    *

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo:

na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/

in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:
http://www.arsktrp.gov.si/si/javni_razpisi/
 
oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-7792 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure in v petek od 8.00 do 14.30 ure.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po el


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
28.05.2020 Lade-Profi II...
27.05.2020 Fischer 200...
26.05.2020 Cramer...
26.05.2020 Vicon MH 90 S TWIN...
25.05.2020 Deutz-Fahr 225 Fixmaster...
24.05.2020 Kolesa za medvrstno obdelavo...
24.05.2020 Agriteh 2800...
24.05.2020 CIRKULAR ZA DRVA PO SIMBOLIČNI CENI...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS