Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Spremembe javnih razpisov Slovenskega regionalno razvojnega sklada

V smislu protikriznih ukrepov je Slovenski regionalno razvojni sklad objavil dopolnitev javnih razpisov za ugodna posojila za podjetništvo, občine in kmetijstvo. Spremembe javnih razpisov prinašajo povečanje sredstev, dodatne roke in znižanje stroškov. Cena posojil je 3-mesečni Euribor + 0,25% do 1,65% letno. Več na www.regionalnisklad.si
Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS, št. 69/2010 objavil spremembe štirih javnih razpisov za dodeljevanje ugodnih posojil (za projekte na območjih avtohtonih narodnih skupnosti tudi nepovratnih sredstev). Spremembe prinašajo ugodnosti pri zagotavljanju dodatnih razpisanih sredstev, dodatnih rokov odpiranja, pokrivanja stroškov sklepanja pogodb v celoti ter pokrivanju stroškov zavarovanja posojil v celoti oz. velikem deležu.

1. Javni razpis za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja in projektov na področju kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti (Ur.l.RS, št. 33/2010 z dne 23.4.2010) nudi ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom kmetijske predelave, trženja ali dopolnilnih dejavnosti. Skupno je po spremembi razpisa na razpolago 9,8 mio EUR ugodnih posojil, od česar je 8,8 mio EUR namenjenih podjetniškim projektom in 1,0 mio EUR projektom dopolnilnih dejavnosti, predelave in trženja kmetijskih proizvodov. Razpis pri posojilih omogoča skupno doba vračanja do 12 let z vključenim do največ 3-letnim moratorijem na odplačilo glavnice. Obrestna mera pri posojilih se giblje med Euribor (trimesečni) s pribitkom od 0,90% letno do 1,65% letno in je odvisna od koeficienta razvitosti občine v letu 2010, v kateri se nahaja projekt. Razpis po novem, poleg tretjega roka za oddajo vlog dne 3.9.2010, nudi tudi dodatni rok, in sicer dne 15.10.2010, hkrati pa je Sklad pristopil k bistveno večji meri pokrivanja stroškov realizacije posojil, in sicer s tem, da bo v celoti pokrival stroške sklepanja pogodb, ter skorajda v celoti stroške zavarovanja posojil.  

2. Javni razpisu za financiranje investicijskih projektov na področju primarne kmetijske pridelave (Ur. list RS, št. 45/2010 z dne 4.6.2010) nudi ugodna posojila za gradnjo, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov, za sklop, ki ne vsebuje elementov državne pomoči, pa tudi za nakup kmetij, nakup zemljišč in živali. Sredstev po tem razpisu je na razpolago v višini 905.000 EUR. Doba vračanje je do 12 let, obrestna mera pa se giblje med Euribor (trimesečni) s pribitkom od 0,25% letno do 0,35% letno za sklop 1, ki vsebuje elemente državne pomoči, za sklop 2, ki ne vsebuje elementov državne pomoči, pa je obrestna mera v višini veljavne državne referenčne obrestne mere s pribitkom 0,10% letno. Spremembe navedenega razpisa prinašajo v celoti pokrivanje stroškov sklepanja pogodb in skorajda v celoti stroške zavarovanja posojil, vendar se spremembe nanašajo samo na ugodna


posojila iz Sklopa 1, to je na posojila, ki vsebujejo elemente državnih pomoči. Za Sklop 2 (še vedno ugodna posojila, vendar brez elementov državnih pomoči) pa ostajajo vsi posojilni in drugi pogoji nespremenjeni.

3. Javni razpis za dodelitev sredstev projektom za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti za leto 2010 (Ur.l.RS, št. 53/2010 z dne 2.7.2010) nudi ugodna posojila in delno tudi nepovratna sredstva za financiranje projektov na območjih, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti (italijanska in madžarska). Projekti so lahko s področja primarne pridelave v kmetijstvu, podjetništva, kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti in s področja pripravljalnih del in vlaganj v javno infrastrukturo. Po tem razpisu je na razpolago 2 mio EUR ugodnih posojil ter 300.000 EUR nepovratnih sredstev. Doba vračanja je do 15 let, obrestna mera pa je za vse projekte enotna, in sicer znaša Euribor (trimesečni) + 0,25% letno. Tudi po tem razpisu je Sklad pristopil k bistveno večji meri pokrivanja stroškov realizacije posojil, in sicer s tem, da bo v celoti pokrival stroške sklepanja pogodb, ter skorajda v celoti stroške zavarovanja posojil.

4. Javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture (Ur.l.RS, št. 27/2010 z dne 2.4.2010) nudi sredstva občinam za projekte na področju vodooskrbe, cestnega omrežja, podjetništva, okolja in prostora, komunalne infrastrukture, šolstva, zdravstva, socialnega varstva, športa, kulture in trajnostne rabe energije. Po spremembi razpisa bo namesto 9,0 mio EUR razpisanih 10,5 mio EUR ugodnih posojil. Obrestna mera pri posojilih za te projekte se giblje med Euribor (trimesečni) s pribitkom od 0,25% letno do 1 % letno. Razpis se bo s tretjim, zadnjim, rokom za oddajo vlog dne 3.9.2010 iztekel, za ta rok pa je po spremembi razpisa na razpolago še 3,9 mio EUR sredstev. Pri tem razpisu Sklad v celoti pokriva stroške sklepanja pogodb.

Z navedenimi spremembami aktualnih javnih razpisov želimo pristopiti k večji ugodnosti naših spodbud in pomagati prosilcem v teh kriznih časih.

Aktualni javni razpisi in razpisne dokumentacije so na voljo na spletni strani Sklada: http://www.regionalnisklad.si. Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnih razpisih, vsak delavnik od 9. do 12 ure, v Sektorju za izvajanje spodbud, in sicer na tel. št.: 01/836-19-53 oziroma na naslovu rdf.sklad@siol.net.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
06.08.2020 Claas Unifarm 300...
05.08.2020 Pottinger 250...
05.08.2020 Rider...
05.08.2020 Kosilnica...
05.08.2020 Odjemalec silaže...
05.08.2020 Kosilnica...
05.08.2020 vrtna kosilnica Husquarna...
04.08.2020 Gaspardo SP 540...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS