Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Kmečke ženske v Sloveniji 2010

Letos spomladi je bila povprečna kmečka ženska v Sloveniji stara 50 let in je imela končano osnovno šolo. Ženske, zaposlene v kmetijskih dejavnostih, so leta 2009 mesečno prejemale v povprečju 76,5 % povprečne bruto plače, ki so jo v enakem obdobju zaslužile delovno aktivne ženske skupaj.
Visoko zastavljeni cilji za izboljšanje položaja žensk ob svetovnem dnevu kmečkih žensk
Organizacija združenih narodov je na svetovni konferenci v Pekingu leta 1995 razglasila 15. oktober za svetovni dan kmečkih žensk. Na omenjeni konferenci so bili v Pekinški izjavi zastavljeni visoki cilji za izboljšanje položaja teh žensk po vsem svetu: zmanjšati revščino med ženskami, zmanjšati nasilje nad ženskami, izboljšati izobrazbeno raven žensk ter zmanjšati ekonomsko in politično neenakopravnost žensk.
Kakšna je kmečka ženska?
Po zadnjih razpoložljivih podatkih, ki smo jih zbrali letos spomladi, je bila tedaj povprečna kmečka ženska v Sloveniji stara 50 let. Uspešno je zaključila osnovno šolo. V povprečju je obdelovala (skupaj z ostalimi člani gospodinjstva) 6,3 ha kmetijskih zemljišč in je redila 5,4 glave velike živine. Za to je vsak teden porabila 36 ur.
Pred desetimi leti je bila slika nekoliko drugačna: stara je bila 52 let, prav tako je imela končano osnovno šolo, je pa imela bistveno več dela, saj je delala dobrih 44 ur na teden.
Koliko je kmečkih žensk v Sloveniji in kje so?
Spomladi 2010 je v Sloveniji v kmetijskih dejavnostih delalo dobrih 36.000 žensk, kar je predstavljalo slabo polovico vseh delovno aktivnih prebivalcev Slovenije, zaposlenih v kmetijstvu. Poleg osnovnega dela pa se je s kmetijstvom kot dodatno zaposlitvijo ukvarjalo še nekaj več kot 6.000 prebivalk Slovenije. Največ jih je živelo in delalo v pomurski in savinjski statistični regiji, najmanj pa v obalno-kraški in zasavski statistični regiji. To je hkrati pomenilo, da jih je skoraj tri četrtine živelo v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
Koliko delajo kmetice v Sloveniji?
Slovenska kmetica je spomladi 2010 v povprečju opravila dobrih 36 ur dela tedensko, kar je pomenilo, da je v povprečnem tednu delala približno 100 minut (dobre 1,5 ure) več kot povprečna delovno aktivna prebivalka Slovenije.
Hkrati pa je po podatkih Ankete o delovni sili to znašalo dobrih 8 ur manj, kot so pred desetimi leti delale ženske, zaposlene v kmetijskih dejavnostih. Tudi sicer se vrste med kmeti krčijo, njihovo število namreč vztrajno upada.
Manj kmetijskih gospodarstev, ampak večja
Po podatkih letošnjega Popisa kmetijstva je bilo letos v Sloveniji zabeleženih nekaj več kot 74.000 kmetijskih gospodarstev, ki so imela v uporabi skoraj 470.000 kmetijskih zemljišč in so redila nekaj več kot 400.000 glav velike živine.
Torej smo tedaj imeli 14 % manj kmetijskih gospodarstev kot pred desetimi leti, vendar je bilo povprečno veliko kmetijsko gospodarstvo za 0,7 ha kmetijskih zemljišč v uporabi večje kot pred desetimi leti.
Kdaj delajo kmečke ženske?
Na razmeroma nizko število delovno aktivnih v kmetijstvu vplivajo tudi razmere, v katerih delajo. Delo na kmetijah poteka neprestano, kar pomeni, da so kmetje ves čas vpeti v svoje delo. Več kot 90 % kmečkih žensk je poročalo, da so običajno ali včasih delale ob sobotah, nekaj več kot 80 % jih je delalo tudi ob nedeljah, 75 % pa jih je delalo tudi ob večerih.
Nizka izobrazba, skromno plačilo
Tudi po zadnjih statističnih podatkih so slovenske kmečke ženske slabo izobražene in slabo plačane. Skoraj 60 % med njimi jih je tedaj imelo zgolj osnovnošolsko izobrazbo ali manj, dobrih 35 % jih je imelo končano srednjo šolo, 6 % pa jih je bilo visokošolsko izobraženih. Žal podatkov, koliko zaslužijo kmečke ženske, ni na voljo. Večina med njimi (več kot dve tretjini) za svoje delo ni dobila nobenega neposrednega plačila, saj so delale kot pomagajoči družinski člani. Glede na podatke o odmerjeni dohodnini so ženske, zaposlene v kmetijskih dejavnostih, leta 2009 prejemale v povprečju 1.113 EUR bruto plače na mesec. Ta znesek je mesečno predstavljal 76,5 % povprečne bruto plače, ki so jo v enakem obdobju v povprečju zaslužile delovno aktivne ženske skupaj. Je pa višina odmerjene dohodnine močno pogojena z doseženo stopnjo izobrazbe, saj so v kmetijskih dejavnostih zaposlene ženske z doseženo osnovnošolsko izobrazbo zaslužile 819 EUR bruto na mesec, tiste s srednješolsko izobrazbo 1.000 EUR bruto, visoko izobražene pa 1.829 EUR bruto plače na mesec.
Avtorica:
Irena Svetin


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS