Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Slovenija bo morala EU vrniti 3,812 miljona €

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji seznanja z odločitvami, stališči in mnenji, ki jih je sprejela Evropska komisija.

1. Na podlagi sklepa Evropske komisije bodo morale države članice EU vrniti skupno 578,5 milijona evrov neupravičeno porabljenih sredstev Evropske unije za kmetijstvo. Razlog za vrnitev denarja v proračun EU so neskladnost s pravili EU ali neustrezni postopki nadzora nad kmetijskimi izdatki. V skladu s sklepom Komisija povračilo sredstev zahteva od Slovenije , Bolgarije, Cipra, Češke, Danske, Francije, Nemčije, Grčije, Madžarske, Italije, Irske, Litve, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Romunije, Španije, Švedske in Združenega kraljestva. Slovenija bo morala v proračun EU vrniti 3,812 milijona evrov zaradi nepravilnosti na področju premij za živali , kar vključuje posebne premije za goveda, ki so bile neupravičeno izplačane za živali, zaklane pred pristopom, pomanjkljivosti pri različnih pregledih na kraju samem ali odsotnost takšnih pregledov ter plačila premij za ovce kmetom brez minimalnega števila pravic. Države članice so odgovorne za izplačevanje in preverjanje izdatkov skupne kmetijske politike, Komisija pa mora zagotoviti, da države članice sredstva pravilno porabijo.

Več informacij je na voljo na spletni strani:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1470&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

Dodatne informacije o upravljanju kmetijskega proračuna pa so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
20.08.2019 prodam izkopalnik kropirja...
19.08.2019 KUHN VBP 2160...
18.08.2019 hidravlično...
17.08.2019 3000 lit...
16.08.2019 pottinger...
16.08.2019 kosičnica vicon cm 230 f...
16.08.2019 Silokombajn Claas Jaguar 870...
15.08.2019 saturn II mx...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS