Mednarodni pomladanski kmetijski sejem

Komenda 2016

SEJEMSKI ČASOPISKmetovalčev koledar za plodnost krav

OGLAS


Kmetovalčev rokovnik 2018 ( oglas)Kmetje se pripravljajo na stavko

Danes se je v Ljubljani sestal stavkovni odbor, sestavljen iz predstavnikov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, Zveze kmetic Slovenije in Zadružne zveze Slovenije. Stavkovni odbor, ki ga vodi predsednik Sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič, se je formiral 17. novembra, dan po protestni razpravi v Centru urbane kulture Kino Šiška.

Predstavniki nevladnih kmetijskih organizacij so pregledali napredek pri spreminjanju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Stavkovni odbor ugotavlja, da je prag za obvezen prehod na ugotavljanje dohodninske osnove na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih oziroma normiranih odhodkov (obvezno knjigovodstvo na kmetiji), ki znaša 7.500 evrov katastrskega dohodka s pripisanimi sredstvi ukrepov skupne kmetijske politike in državnih pomoči, prenizek.  Stavkovni odbor zato zahteva, da se prag za vodenje obveznega knjigovodstva na kmetijah zviša na 15.000 evrov.

Nevladne kmetijske organizacije ugotavljajo, da je odstotek pripisanih plačil z naslova  ukrepov skupne kmetijske politike v osnovo za odmero dohodnine previsok. Zato zahtevajo, da se iz predlaganih 50 odstotkov zniža na 30 odstotkov. Iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini ni razvidno, ali se v to osnovo prištevajo vsi ukrepi skupne kmetijske politike in državne pomoči, vključno z ukrepi OMD in SKOP/KOP, ki so po veljavnem Zakonu o dohodnini oproščeni plačila dohodnine. Stavkovni odbor zahteva znižanje predlaganega odstotka tudi iz razloga, ker se z novim načinom obdavčitve po dejansko prejetih izplačilih iz ukrepov skupne kmetijske politike ponovno uvaja plačilo akontacije dohodnine iz tega naslova. To pa predstavlja ob sedanjem predlaganem deležu previsoko breme za slovenske kmete in kmetice.

Nevladne kmetijske organizacije pričakujejo, da bo prehodno obdobje trajalo tako dolgo, dokler se ne vzpostavijo računovodski standardi za vodenje knjigovodstva na kmetijah.

Stavkovni odbor nadalje zahteva, da se sočasno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini sprejme tudi Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka in spremeni Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč.

Stavkovni odbor, ki je hkrati tudi pogajalska skupina, pričakuje, da jih bodo pristojna ministrstva in Vlada RS aktivno vključila v oblikovanje zakonodaje, ki se kakorkoli tiče kmetijstva in gozdarstva.

Nevladne kmetijske organizacije opozarjajo vse poslanske skupine in Vlado RS, da bo zaradi zahtevnih postopkov pri oddajanju vlog za pridobitev sredstev iz ukrepov skupne kmetijske politike in napovedanega zvišanja dohodninske osnove od dohodkov iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti veliko število upravičencev opustilo vlaganje zahtevkov z naslova ukrepov skupne kmetijske politike.


 
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Cenik nalepk
 
Voščilo 2017
 
Preureditev hlevov - stroški v milijonih
 

arhiv
19.05.2020 Lemken...
18.05.2020 Rabe-Werk 2+1...
17.05.2020 Deutz-Fahr 3,3 m...
17.05.2020 kosilnica SIP 165...
16.05.2020 žito,peleti...
15.05.2020 KUHN VBP 2160...
14.05.2020 Fuchs 4000 lit...
13.05.2020 pajek KUHN 6m...
Nagradno žrebanje
 
Voščilo 2019
 
Voščilo 2017
 
AKCIJA - naročilo Kmetovalca
 
Vabilo na strokovno izobraževanje - Bela Krajina
 
Vabilo na izobraževanje - Bela Krajina
 

arhiv
Ste zadovoljni z izidi volitev v KGZS